Finans

Folksam och KPA Pension investerar i grön obligation

Kommuninvest ger ut största gröna obligationen hittills i svenska kronor. Bland placerarna finns bland andra Folksam, KPA Pension, tyska KfW, SPP Storebrand samt Sjunde AP-fonden.

Uppdaterad 2016-10-20
Publicerad 2016-10-20

Kommuninvest gav på tisdagen ut, enligt kreditinstitutet, den hittills största gröna obligation som emitterats i svenska kronor. Totalt 5 miljarder kronor lånades upp från svenska och utländska investerare, efter en övertecknad transaktion där orderboken uppgick till över 13 miljarder kronor, enligt ett pressmeddelande från Kommuninvest.

Bland investerarna ingick Alecta, Tredje AP-fonden, Danske Capital, Folksamgruppen, Nordea Asset Management, KfW, SBAB, Sjunde AP-Fonden, SPP Storebrand och Öhman.

Folksamgruppen som investerat totalt 2,5 miljarder kronor skriver i ett separat pressmeddelande att Folksam Livs andel uppgår till 1.133 miljoner kronor och Folksam Saks till 332 miljoner kronor.

– Vi har nu investerat omkring fem miljarder kronor i gröna obligationer sedan maj i år. Ambitionen är att fortsätta öka Folksamgruppens innehav av gröna obligationer. Det gynnar våra kunder och samhället i stort att våra investeringar är både miljösmarta och ger trygg avkastning. Detta är samtidigt ett fint exempel på hur vi kan engagera oss för kunderna och verkligen leva enligt Folksams vision, säger Michael Kjeller, chef för Folksamgruppens kapitalförvaltning.

KPA Pensions andel uppgår till 1.035 miljoner kronor.

– KPA Pension fortsätter att förvalta kundernas pengar genom att styra mot hållbara investeringar. När det gäller räntepapper kan gröna obligationer erbjuda hög kreditvärdighet och stöd till miljö- och klimatprojekt inom kommun och landsting, vilket passar vår profil bra, säger KPA Pensions tillförordnade vd Mia Liblik.

Totalt har Kommuninvest godkänt 14,5 miljarder kronor i Gröna lån, varav merparten, 82 procent, omfattar projekt inom förnybar energi och gröna byggnader. Kommuninvests första gröna obligation, om 600 miljoner dollar, gavs ut i mars 2016.

Kommentar från Anders Gånge, Chef Upplåning och Placeringar på Kommuninvest:

– Vi har en längre tid siktat på att ge ut en grön obligation i svenska kronor och tycker detta blev en fantastisk debut. Orderboken visar på ett starkt stöd från svenska investerare, vilket var en målsättning, men den inkluderar också ett antal betydande internationella placerare. Prissättningen blev i linje med våra förväntningar, och sattes slutligen till 2 baspunkter under vår svenska benchmark-kurva. Det gläder oss att investerare är villiga att betala ett premium för gröna obligationer.

Kommuninvests utlåningschef Björn Söderlundh uppskattar att 15-20 procent av Kommuninvest totala utlåning kan vara grön inom några år, eller cirka 40-50 miljarder med aktuell utlåningsvolym.

Platsannonser

Premium för 199 kr i sommar
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in