Annons

Annons

Folksam investerar 2,8 miljarder för att minska matsvinn

Folksamgruppen investerar i en obligation utgiven av Världsbanken som fokuserar på matsvinn. Investeringen uppgår till 2,8 miljarder kronor (300 MUSD).

Det är Världsbankens första obligation riktad mot FNs hållbarhetsmål om ansvarsfull produktion och konsumtion. Obligationen är exklusivt utgiven för Folksamgruppen. Specifikt fokuserar obligationen på utmaningar kopplade till hållbarhetsmålet 12.3, att mat som går förlorad i världen ska halveras till 2030.

En tredjedel av all mat som produceras i världen går förlorad årligen. Matsvinnet i världen är den tredje största orsaken till utsläpp av växthusgaser. Resurserna som krävs för att producera mat som antingen går till spillo eller förfars uppgår årligen till utsläpp av 3,3 miljarder ton koldioxid. Det motsvarar 8 procent av de globala utsläppen.

Samtidigt lider ungefär hälften av världens befolkning av undernäring och hunger och övervikt är ett ökande hälsoproblem i andra delar av världen.

Annons

Annons

Exempel på projekt som investeringen går till är att förbättra förvaringsmöjligheterna av spannmål i Mexiko, öka återvinningen av mat och minska matavfallet i Kina samt att öka produktiviteten inom jordbruket i Angola.

Världsbanken emitterar årligen obligationer till ett värde av mellan 50 och 60 miljarder amerikanska dollar. All denna finansiering stödjer utvecklingsprogram som är i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling. 

Investeringen fördelar sig enligt följande: Folksam Liv 1 246 miljoner kronor (133 MUSD), Folksam Sak 375 miljoner kronor (40 MUSD), KPA Pension 1 189 miljoner kronor (127 MUSD).

 

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons