Jannice Bjurselius på Acando leder uppgraderingen av Folksams plattform. Foto: Acando
Fintech

Folksam i samarbete med Acando

Acando ska uppgradera Folksams så kallade IAM-plattform. Efter uppgraderingen ska det bli enklare för Folksam att hantera behörigheter. "Tillsammans ska vi effektivisera arbetsrutinerna", säger Jannice Bjurselius, projektledare på Acando.

Uppdaterad 2018-01-22
Publicerad 2018-01-22

Folksam uppger i ett pressmeddelande att de under en tid behövt uppgradera sin så kallade IAM-plattform.

En sådan plattform används för att ge accesser och behörigheter till bland annat olika system, byggnader, intranät, mejlkonton.

Den IAM-plattform som fanns på plats hos försäkringsbolaget hade uppnått sin beräknade livslängd.

Folksam tog därför hjälp av Acando med projektledning och för att leverera en uppgradering av plattformen. Acandos team på plats kommer att se över hela lösningen och bygga upp en ny arkitektur enligt best practice och som fungerar mer effektivt.

– Vi är glada över det förtroende vi fått att tillsammans med Folksam skapa ett uppdaterat system som är anpassat efter verksamhetens behov där en effektivare arbetsrutin möjliggörs, samtidigt som en högre säkerhet i linje med GDPR direkt uppnås. Vi ser också att denna systemuppdatering bäddar för ett framtida arbete mot ytterligare förbättring och ökat användande både internt och externt i bolaget, säger Jannicke Bjurselius, projektledare på Acando.

Platsannonser