EU-kommissionen. Foto: Stephane Mignon.
Finans

Folksam finansierar EU-satsning på svensk infrastruktur

EU öronmärker en knapp miljard till infrastruktursatsningar genom offentlig-privat samverkan med Stockholmsbaserade investeringsplattformen Infranode I.

Publicerad 2017-02-16

Europeiska investeringsbanken (EIB) satsar 900 miljoner kronor på lokala infrastrukturprojekt i Norden.

Satsningen görs i samarbete med Infranode I, en Stockholmsbaserad investeringsplattform som tillskjuter 3,35 miljarder kronor efter investeringar av bland andra Folksam och KPA Pension.

Infrastruktursatsningen, som alltså är både offentligt och privat finansierad, görs inom ramen för Europeiska kommissionens investeringsplan, en av ordföranen Jean-Claude Junckers viktigaste prioriteringar.  

EIB beskriver satsningen som "det första långsiktiga kapitaltillskottet genom tiderna i en lokal investeringsplattform i Sverige.”

- Investeringsplanen spelar en viktig roll och bidrar till investeringar i infrastruktur över hela Europa. Tack vare den här överenskommelsen kan de nordiska länderna dra ännu mer nytta av detta, säger EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström i en kommentar.

Att Infranode "agerar lokal mellanhand" är avgörande för satsningen, säger EIB:s vice ordförande Jan Vapaavuori.

- Många av dessa projekt är relativt små, vilket gör det svårt för Europeiska investeringsbanken att ge dem direkt stöd, säger han.  
Infranode, ett dotterbolag till fastighetsrådgivaren Areim, kommer i första hand rikta in sig på små och medelstora nordiska infrastrukturföretag.

Fokus kommer att ligga på förnybar energi och projekt inom transportsektorn.

- Vi är mycket glada över stödet från institutionella investerare som EIB, Folksam och KPA Pension. Det finns en klyfta mellan behovet av infrastruktur och den offentliga sektorns förmåga att investera“, säger Christian Doglia, en av Infranodes grundare och partner, i ett pressmeddelande.

Platsannonser