Annons

Annons

Fokus på Mycronic och Cavotec

Bures aktie har avkastat betydligt bättre än SIX-index under de tre första kvartalen. Trots att de två stora innehaven i börsportföljen Cavotec och Mycronic tappat i värde under tredje kvartalet har aktien presterat bättre än index.  

Bures substansvärdet minskade med cirka två kronor till 125 kronor per aktie under tredje kvartalet. Men substansvärdet har sedan årsskiftet stigit med nästan 14 procent (inklusive utdelningen). Rörelseresultatet för tredje kvartalet blev en förlust på 133, 6 miljoner kronor jämfört med en vinst på 1 556 miljoner kronor samma period förra året.  Förlusten beror till största del på att börsnoterade Cavotec och Mycronic tappat i värde under tredje kvartalet. 

Totalavkastningen för aktien, det vill säga kursuppgången inklusive utdelning, var 18,3 procent jämfört med SIX Return Index som steg med 11,3 procent. Den sjunde november var substansvärdet per aktie 144 kronor. Aktien steg med drygt två procent på delårsrapporten till 133,6 kronor.

Under tredje kvartalet investerade Bure Growth nio miljoner kronor i den digitala körskolan My Driving Academy och ökade ägarandelen till 32 procent. Bure Financial Services slutförde förvärvet av drygt 32 procent i Alcur Fonder AB som förvaltar drygt 1,1 miljarder kronor.

Annons

Annons

Henrik Blomquist, vd för Bure, säger i en kommentar: Att framförallt Mycronic fortsätter att imponera. Mycronic står för drygt 31 procent av Bures substansvärde och har sedan årets början ökat i värde med 236 miljoner kronor till drygt 2,7 miljarder kronor. Aktien är upp 43 procent i år och Bure äger cirka 30 procent av bolaget.

Tredje kvartalet hade Mycronic ett rörelseresultat som steg med 560 procent jämfört med förra årets kvartal. Ebit-marginalen är 40 procent tredje kvartalet. Henrik Blomquist säger att båda affärsområdena har lyft, särskilt det nya Assembly Solutions, som gått från ingenting till en tio procentig rörelsevinstmarginal. Mycronic sysslar bland annat med produktutveckling för elektronik- och bildskärmstillverkning. Aktien hör dock till en av de mera blankade på Finansinspektionens lista från den sjunde november.

Xvivo Perfusion, drygt sju procent av Bures substansvärde, som optimerar lösningar för bland annat organtransplantation, har stigit i värde med 227 miljoner kronor sedan årsskiftet till 629 miljoner kronor. Bure sålde 600 000 aktier i Xvivo Perfusion med en reavinst om drygt 45 miljoner kronor under andra kvartalet.

Av de börsnoterade innehaven backade Ovzon och Cavotec i värde. Cavotec, som bland annat tillverkar anslutningssystem för hamnar, har en ny vd sedan ett år tillbaka, Mikael Norin. Bolaget har haft minskade intäkter och kommer att ta omstruktureringskostnader på 7 miljoner euro under 2018. Bolaget kommer att minska antalet legala enheter och minska antalet anställda. Under tredje kvartalet blev ebit-marginalen 5,7 procent jämfört med -12,8 procent föregående år. Bure som ägt aktier i bolaget sedan 2014 har förvärvat ytterligare 4,2 miljoner aktier för 104 miljoner kronor under andra kvartalet och äger nu drygt 25 procent av bolaget.

Det helägda dotterbolaget Bure Growth, drygt fem procent av Bures substansvärde, investerar i utvecklingsbolag. Det förvärvade ytterligare aktier i techbolagetYubico för 26 miljoner kronor under tredjekvartalet. Yubico har bland annat gjort säkerhetsnycklar till Google.

Det helägda dotterbolaget Investment AB Bure äger sedan 2012 sju lok av typ TRAX Bombardier. Fyra av loken hyrdes ut till Railcare som transporterar järnmalm. Tre är outhyrda.

Äventyret med det danska auktionshuset Lauritz.com har nästan nått vägs ände. Bure har sålt en större del av aktierna. 

Under niomånadersperioden har Bure återköpt 132 289 aktier men det finns mandat att återköpa totalt 6,9 miljoner aktier.

Förvaltningskostnader uppgår till cirka 0,55 procent av substansvärdet per den 30 september 2018.

Det totala substansvärdet i Bure uppgick till 8,66 miljarder kronor den 30 september i år.  Den som köper en aktie i Bure köper till största del ett ägande i Vitrolife, Mycronic och Xvivo Perfusion, en avknoppning av Vitrolife. Medicinteknikbolaget för fertilitetsbehandlingar Vitrolife, som Dag Tigerschiöld förvärvade till Bure, utgör 34 procent av substansen. Dag Tigerschiöld var också en av dem som skapade det nya Bure tillsammans med Johan Björkman. Största ägare i bolaget är Dags son Patrik Tigerschiöld med drygt elva procent och familjen Björkman med nio procent.

 

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons