"FN:s klimatpanel måste granskas"

Professor Anders Omstedt vid Göteborgs universitet kräver en obeorende granskning av FN:s klimatpanel IPCC. Och Omstedts tyske kollega kräver Rajendra Pachauris avgång.

Uppdaterad 2016-02-16
Publicerad 2010-02-11

Climategate startade med att mejl, mätserier och interna uppgifter spreds från Climate Research Unit, CRU, vid brittiska universitetet East Anglia, ut på nätet i november förra året. CRU:s chef Phil Jones, vars egna mejl visade sig innehålla ord som ”trick” och ”gömma nedgången”, tog time out.

Ingemar Nordin, professor i vetenskapsteori vid Linköpings universitet gick tidigt ut och kritiserade de brister i vetenskaplighet som läckan blottade, det i en artikel på Newsmill.

Sedan dess har kritikerna blivit fler och fler.

Mejlen från CRU visar till exempel att vetenskapliga artiklar från forskare som Mann och Briffa ”ingalunda var oberoende, både Mann och Briffa tillhör den innersta kretsen och kommunicerar hela tiden om hur man skall kunna 'bekräfta' varandras arbeten. Breven visar också hur man friserat kurvorna för att de skall stämma överens med nutida instrumentdata”, skriver Ingemar Nordin som ett exempel.

”Det politiskt skapade organet IPCC” har lutat sig tungt mot forskare vid CRU, är en del av Nordins kritik.

I granskningen av IPCC:s rapport från 2007 som följde avslöjades att det inte fanns stöd för påståendet att Himalayas glaciärer skulle smälta bort innan år 2035.

Uppgifter som IPCC baserade på en rapport från World Wide Fund for Nature, WWF. En WWF-rapport betecknas som grå litteratur med vetenskapliga ögon. Och IPCC har interna regler att endast använda grå litteratur med försiktighet och efter hård granskning. Något som man inte verkar ha levt upp till i detta fall.

–Det är beklagligt att misstag görs, speciellt när det sker i situationer som borde fångats upp av den externa värderingen rapporten genomgår eller av IPCC:s så kallade ”review editors”, skriver Eystein Jansen, chef vid Bjerknes center för klimatforskning i Norge i en kommentar.

Bjerknescentret deltog i arbetet med IPCC:s rapport som en viktig del Av IPCC:s arbetsgrupp 1, WG1. Och här riktas kritiken mot arbetsgrupp nr 2, WG2. Så kritiken är kommer i dag både från internt och externa håll.

Men IPCC:s ordförande Rajendara Pachauri avvisar kritikerna:

– Jag har inget att tillägga om glaciärer, sa Pachauri på en fråga från en journalist från tidskriften Science, efter att Himalaya-skandalen briserat.

Nu kommer Anders Omstedt, klimatforskare och professor i oceanografi vid Göteborgs universitet, med den hittills hårdaste kritiken mot IPCC från den svenska akademiska världen.

–Jag skulle vilja säga att det är en allvarlig förtroendekris för IPCC och klimatforskarkåren, säger professor Anders Omstedt, i en intervju i Sveriges Radio på onsdagen.

– Klimatforskarkåren har kommit väldigt enkelt undan, man har haft ett väldigt stort drag och man har haft en framgång att lansera IPCC och kåren har varit ganska disciplinerad och det har funnits mycket dold disciplinering, man har släppt fram en speciell version av sin berättelse och tagit fram ett underlag som har starkt understött en politisk process. Det har inte varit ett självständigt vetenskapligt arbete och det har saknats ett kritiskt granskande av klimatfrågan, så det här är bara toppen på ett isberg. Climategate måste utredas oberoende men även IPCC måste undersökas och utredas oberoende.

Finns det skäl att ifrågasätta slutsatsen att människan bidrar till att det blir varmare på jorden?, frågar Sveriges Radios reporter.

–IPCC har ju drivit den frågan väldigt starkt från 2001 till 2007 och även tidigare. Jag tycker att man skulle behöva ifrågasätta den, säger Anders Omstedt.

– Man har då väldigt klart, systemet är komplicerat, och det finns många saker som talar för det ena eller det andra.

–Man har på ett mycket arrogant sätt framfört en tes i detta. Och man har fått med sig väldigt många forskare bakom en sån tanke. Jag tycker även den tanken bör granskas. Och det finns många andra anledningar att ta in i klimatfrågan. IPCC har därmed tappat i förtroende hos en stor del av forskarkåren, som ser att IPCC i första hand uttalar en version av klimatutvecklingen.

Kontroversiella ståndpunkter som här citeras ordagrant från SR:s intervju.

Vad får det här för konsekvenser för det fortsatta klimatarbetet?

– Det behövs en oberoende utredning som belyser detta, annars blir det svårt att gå vidare tror jag, säger Anders Omstedt.

I samma program intervjuades också den tyske forskaren Hans von Storch av SR:s Sven Börjesson. Storch, 61, är professor vid den meterologiska institutionen vid Hamburgs universtitet.

Hans von Storch anklagar Rajendra Pachauri för dubbla roller: samtidigt som Pachauri varit ordförande för IPCC leder han Energy and Resources Institute in New Dehli, som har kopplingar till storföretag som kan tjäna pengar på klimatåtgärder. Pachauri anklagas också för klipp på utsläppsrätter, läs mer här.

Hans von Storch är också kritisk till hans sätt att leda IPCC och att han bagatelliserar kritiken mot klimatpanelen.

Hans von Storch kräver att Pachauri avgår och, liksom professor Omstedt att en oberoende grupp granskar de senaste händelserna kring IPCC, som indikerar att företag och miljöorganisationer kan ha haft inflytande över vissa skrivningar och slutsatser i IPCC:s rapporter.

–Och de blandade ansvaren som Pachauri har här måste också utredas. Jag har stor förståelse för Hans von Storchs synpunkt att man bör ifrågasätta hans roll som ordförande för IPCC och man bör utreda det här oberoende, av en oberoende grupp, alltså det ska vara inom vetenskapen själv som bör göra detta, säger Anders Omstedt i SR-intervjun.

Källor: Sveriges Radio, Times Online, Sunday Times, Nature, Financial Times, Forskning.no, Bjerknes senter for klimaforskning, Newsmill

IPCC-fel om Amazonas
IPCC-fel om afrikansk nederbörd

IPCC:s rapport innehåller uppgifter om att den globala uppvärmningen kan leda till att nederbördsberoende skördar i norra Afrika riskerar att halveras inom tio år.

Påståenden som citerats i tal av både Rajendra Pachauri och FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon.

Nu säger Robert Watson, ledande forskare på Defra, och ordförande för IPCC fram till 2002, att uppgifterna om halverade skördar i Afrika inte är vetenskapligt grundade, uppger Times Online.

Platsannonser

Logga in