Riskkapital

FN:s hållbarhetsmål samlar riskkapitalbolagen

EQT, LGT och Summa Equity är några av de riskkapitalbolag som har gått samman för att uppfylla FN:s hållbarhetsmål.

Publicerad 2019-05-15

Summa Equity är tillsammans med Business for Peace, EQT och LGT med i den globala lanseringen av SDG Impact som riktar sig till investerare. SDG Impact är UNDP:s initiativ för att stödja investeringar från privat sektor som bidrar till att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG). Initiativet syftar till att ge investerare och företag tydlighet, insikter och verktyg.

Nordic Springboard kommer idag att lanseras vid Business for Peace Summit i Oslo för att få med ännu fler nordiska företag i SDG Impact och skapa momentum inför ett kommande globalt event i Stockholm.

– Vi är stolta över att vara en del av SDG Impact, både det globala initiativet och dess nordiska del. Vi uppmanar nu alla andra i private equity-branschen att gå med och investera i linje med hållbarhetsmålen, säger Anna Ryott, arbetande styrelseordförande i Summa Equity i ett pressmeddelande.

Om världen ska nå de globala målen för hållbar utveckling senast 2030 beräknas det krävas 5-7 biljoner dollar i årliga investeringar, vilket i sin tur kräver en fundamental omprövning av världens finansiella flöden. Hittills har det inte funnits ett konsekvent sätt att definiera och mäta avtryck, och det är detta behov som SDG Impact syftar till för att möta.

– Summa Equity var bland de första private equity-företagen att använda FN:s hållbarhetsmål som strategi för investeringar och värdeskapande. Vi tror att i våra största utmaningar finns också de mest attraktiva investeringsmöjligheterna. Lösningar på miljö-, sociala och governanceutmaningar hjälper företagen att nå starkare tillväxt och avkastning samtidigt som riskerna reduceras. Företagen framtidssäkras, säger Reynir Indahl, Managing Partner i Summa Equity i pressmeddelandet.

SDG Impact ska kanalisera upp till en biljon dollar om året i privata investeringar som bidrar till att uppnå de globala målen. Dessa investeringar kan bidra till att skapa cirka 12 biljoner dollar om året i ekonomiska möjligheter och 380 miljoner nya arbetstillfällen, enligt uppskattningar från Business Commission on Sustainable Development.

Platsannonser