Annons

Annons

Flytträtten: L, V, SD och KD  vill ha mer generösa regler

Liberalerna, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna kräver mer generösa regler för flytträtten än vad regeringen har föreslagit i sin flytträttsproposition.

Inte bara i pensionsbolagen, utan även i politiken finns det ett stort engagemang för flytträttsfrågorna. Hittills har fyra riksdagspartier lämnat motioner i ämnet, det rapporterar Sak & Liv.

Kristdemokraterna vill ha en begränsning så att anskaffningskostnaden ska anses vara betald efter fem år.

Vänsterpartiet vill att flyttavgiften ska vara begränsad till ett avgiftstak i kronor som ska presenteras för kunden innan försäkringen tecknas.

Annons

Annons

Sverigedemokraterna tycker precis som Kristdemokraterna att anskaffningskostnaderna ska anses betalda efter fem år. Dessutom vill man att även försäkringar tecknade före den 1 juli 2007 ska omfattas av den fria flytträtten.

Liberalerna  vill helt slopa möjligheten för pensionsbolagen att få betalt för sina resterande anskaffningskostnader i samband med en flytt, och att flyttavgiften endast ska få täcka de direkta kostnaderna för den administrativa hanteringen i samband med flytten.

Av partierna utanför regeringen är det endast Centerpartiet och Moderaterna som ännu inte har formulerat sin ståndpunkt när det gäller de föreslagna nya flytträttsreglerna.

Propositionen lades fram den 23 maj och kommer att behandlas i finansutskottet under hösten. Planerat beslutsdatum i riksdagen är den 27 november.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons