Bank

Flytten får Nordeas anseende att dippa

Nordea tappar markant i anseende hos svenska allmänheten, och det är bland annat diskussionen om huvudkontorets flytt som ligger bakom försämringen. Inget motsvarande tapp i anseende återfinns hos någon av de andra storbankerna, visar en ny undersökning från Kantar Sifo.

 

Publicerad 2018-04-16

Fem företag tappar markant i anseende, enligt undersökningen. Det är Nordea, H&M, Volkswagen, If och Ericsson. Däremot ökar Arla, Vattenfall och Ikea anseendet. Det visar Kantar Sifos undersökning Anseendeindex Företag 2018.

Allmänhetens utvärdering mäter anseendet hos ett urval stora medieintensiva företag samt några nischaktörer. Undersökningen täcker 42 företag i sju branscher samt en grupp med övriga företag.

Högst upp i undersökningen kommer Ikea med 80 i anseendeindex. Därefter följer AB Volvo med 76 samt Ica med 74.

Bland de fyra storbankerna har Handelsbanken det högsta anseendet. Resultatet är 54 i anseendeindex, en nedgång med 4 punkter sedan fjolårets undersökning då banken fick 58. 

SEB kommer på andra plats med 43 i anseendeindex, en uppgång med 1 punkt sedan fjolårets undersökning.

Swedbank på tredje plats med 34 i anseendeindex, en uppgång med 3 punkter sedan 2017. 

Nordea hamnar på sista plats inte bara bland storbankerna utan också bland samtliga undersökta företag, med -3 i anseendeindex, en kraftig nedgång med 23 punkter sedan 2017.

– Nordeas anseende rasar, samtidigt som vi inte ser någon generell nedgång i bank- och finansbranschen. Diskussionen om deras flytt av huvudkontoret har präglat den allmänna bilden av företaget det senaste året. När stämman beslutade om en flytt till Helsingfors, var detta var mitt under fältperioden. Det är en analysfaktor av flera att ta hänsyn till, säger Jonathan Wennö, affärsområdeschef på Kantar Sifo, i ett pressmeddelande.

Nordea är också det enda företag som landar på en notering under nollan, -3 i anseendeindex, vilket är 23 punkter under Fortum och 3 som båda ligger på 20.

– Ytterligare en faktor är att det är andra året i rad som Nordea backar i anseende, och det från en redan låg nivå. För de aktörer som går in i kriser med ett svagt anseende blir utgången alltid värre – och i värsta fall blir resultatet affärspåverkande.

Att gå in i kriser med starkt anseende ger bättre möjligheter till återhämtning, om man samtidigt visar ansvar och vidtar åtgärder på ett sätt som upplevs äkta och transparent.

–  Det är ett fullgott skäl att lyfta anseendet till affärsledningsnivå och arbeta strategiskt över tid med dess viktigaste byggstenar, säger Jonathan Wennö.

Ytterligare en bank vid sidan av de fyra storbankerna förekommer i undersökningen. Det är Danske Bank som får 37 i anseendeindex, (en nedgång med 2 punkter sedan i fjol), vilket placerar den före både Swedbank och Nordea.

Kantar Sifos Anseendeindex genomfördes för nionde gången och handlar inte bara om den svenska allmänhetens tilltro till eller intryck av ett visst företag. Det berättar också om vilken kvalitet och framgång svenskarna tillskriver företagen. Totalt gjordes 4 311 intervjuer och sammanlagt 17 494 utvärderingar av de berörda företagen, (en deltagare har kunnat utvärdera fler än ett företag).

Platsannonser