Frida Bratt. Foto: Nordnet
Försäkring

"Flyttavgifter låser in sparare"

Nordnets Fria Bratt kräver avgiftstak och tidsgräns för fondförsäkringsflytt.

Uppdaterad 2020-08-28
Publicerad 2020-08-28

Som Realtid skrev tidigare i veckan har 55 miljarder kronor de senaste fem åren bytt förvaltare i flytträttskarusellen på marknaden för pensionsförsäkringar. Sparekonomen Frida Bratt på Nordnet kräver nu flera kraftiga förändringar.

– Flytträtten fungerar inte alls inom den individuella tjänstepensionsmarknaden, trots att den är lagstadgad för försäkringar tecknade efter 2007. Det beror på de höga flyttavgifter som tas ut, vilket i praktiken har låst in sparare i många fall i fondförsäkringar med höga skalavgifter, säger Frida Bratt till Realtid.

Det förslag till förändring som var på bordet under våren 2019 anser hon är otillräckligt.

– För att flytträtten ska bli effektiv och för att avgiften ska bli begriplig för konsumenten måste det införas ett maxtak för flyttavgiften för fondförsäkringar, säger hon.

Hon gläder sig därför åt regeringens nu aktuella förslag om att avgiften för flytt av fondförsäkring ska vara maximalt 600 kronor, och hon hoppas att det blir verklighet redan inom ett halvår.

– Utöver det behövs en tidsgräns – förslagsvis två månader – för hur lång tid flytten maximalt får ta. Branschen behöver gemensamma digitala flyttrutiner som alla bolag åtar sig att följa. Jag tycker också att man ska slopa krav på före detta arbetsgivares underskrift och att maxtaket bör gälla även försäkringar tecknade före 2007, allt för att minska det krångel som många sparare upplever när de försöker flytta sin pension, säger Frida Bratt.

En del inom flyttmarknaden är hon dock nöjd med redan idag:

– Det finns en fungerande flytträtt inom den kollektivavtalade tjänstepensionen, även om det där endast går att flytta mellan ett mindre antal upphandlade bolag. Avgifterna inom denna del av pensionsmarknaderna är låga tack vare centrala upphandlingar där hänsyn tas till avgifter, utbud, entrélösningar och så vidare. Här råder schyssta villkor, och även flyttavgiften är låg, säger hon.

– Min förhoppning är att avgiftstak kan införas inom ett halvår, men att jag samtidigt är lite orolig för att den lagrådsremiss som branschen väntar på är ”lite på is”. Regeringen ska enligt riksdagens uppmaning återkomma skyndsamt, men det har varit tyst under en lite för lång för att jag inte ska börja bli lite orolig.

Platsannonser

Logga in