M&A

Flest transaktioner sedan finanskrisen

Antalet transaktioner och förvärv har ökat jämfört med kvartalet innan. Sveriges största bolag genomförde 43 transaktioner under första kvartalet 2017, vilket är en ökning med 26 procent jämfört med fjärde kvartalet 2016.

Uppdaterad 2017-05-29
Publicerad 2017-05-29

EY:s rapport Corporate Transaction Trends kartlägger varje kvartal förvärv och avyttringar bland Sveriges största företag. Resultatet av studien visar på en stark transaktionsmarknad under det första kvartalet 2017. Årets första kvartal har flest antal transaktioner i jämförelse med tidigare års första kvartal (Q1) sedan 2008.

– Sett till de senaste 12 månaderna så ligger antalet genomförda transaktioner på 179, vilket motsvarar en måttlig uppgång jämfört med föregående kvartal. Aktiviteten på den svenska transaktionsmarknaden är alltså fortsatt hög och mycket tyder på att den avmattning i aktivitet som noterades under det fjärde kvartalet 2016 var en tillfällig nedgång, säger Pär-Ola Hansson, ansvarig för EY Transaction Advisory Services i Europa, i ett pressmeddelande.

Antalet förvärv uppgick till 32 under det första kvartalet 2017, vilket en betydande uppgång från 23 kvartalet innan. Baserat på bolagsvärde var Electrolux förvärv av Kwikot och Axfoods förvärv av Matse de största köpen under kvartalet.

Totalt genomfördes 11 avyttringar under årets första kvartal, vilket tangerade föregående kvartals antal och motsvarade ett utfall i linje med genomsnittet under 2016. Skanskas avyttring av Gdansk Transport Company var den största försäljningen. Därefter var Bonniers och Bridgepoint Advisers avyttring av Nordic Cinema Group den näst största försäljningen.

– Mycket pekar på ett fortsatt starkt år för företagstransaktioner på den svenska marknaden. Det visar inte minst ett antal redan nu stängda transaktioner eller aviserade men ännu inte stängda transaktioner under det andra kvartalet. Vi har kvar vår prognos om 170 genomförda transaktioner under 2017, avslutar Pär-Ola Hansson.

Platsannonser