SVCA:s ordförande Monalotte Theorell Christofferson. Foto: SVCA.
SVCA:s ordförande Monalotte Theorell Christofferson. Foto: SVCA.
M&A

"Flera av EQT:s portföljbolag har ställt om verksamheten"

Den digitala transformationen påskyndas i alla branscher konstaterar riskkapitalföereningens styrelsordförande Monalotte Theorell Christofferson. Tydligt är också hur mycket svårare det har blivit för startupbolag att få tillgång till investerare.

Publicerad 2020-05-22

Monalotte Theorell Christofferson, ordförande för den svenska riskkapitalbranschens förening – Swedish Private Equity & Venture Capital Association (SVCA) berättar hur den svenska private equity-branschen ställt om verksamheten för att bidra till samhället under coronapandemin.

Vilka effekter får coronapandemin på private equity och venture capital?
– Coronapandemin drabbar alla bolag oavsett ägare och slår särskilt hårt mot vissa branscher till exempel inom service och turism. Private equity och venture capital-fonder tillför både kapital och kompetens till bolagen.

– Det innebär exempelvis att man investerar i digitaliserade affärsmodeller alternativt ställer om befintliga bolag till att bli mer digitala. Digitaliserade tjänster innebär att fysiska kontakter kan undvikas och efterfrågan på denna typ av tjänster ökar när det krävs social distansering och när det inte går att resa.

– Den digitala transformationen påskyndas i alla branscher. Private equity- och venture capital-fonder som ägare, har lång erfarenhet och kompetens att driva förändringsprocesser och kan verka som katalysator i denna omställning. Att vi har en stark private equity- och venture capital-marknad i Sverige, bidrar till en snabb återhämtning för bolagen när marknaden vänder.

Kan du ge exempel på PE-bolagens arbete?
– PE och VC som aktiva ägare stödjer portföljbolagen med handfasta råd exempelvis kring distansarbete, tillverkning av bristprodukter som saknas och delning av best practices mellan portföljbolagen. Det har byggts portaler för att samla affärsdata och information och det arrangeras webbinarier för utbildning av portföljbolagen.

– Growth-fonden Verdane har byggt en ”Covid-19-portal” där de delar affärsdata och tips från sina 100 portföljbolag.

– EQT:s team med digital expertis stödjer portföljbolagen med utbildning och handfasta råd för distansarbete. Flera av EQT:s portföljbolag har ställt om verksamheten för att i stället leverera produkter som det råder brist i vården på.

Hur ser transaktionsmarknaden ut just nu?
– Även om investeringarna har fortsatt så blir transaktionsmarknaden 2020 sannolikt mer avvaktande gällande allt från investeringar, avyttringar, fondresningar och noteringar.

Vad gör era medlemmar?
– SVCA:s medlemmar har fullt upp med att som aktiva ägare stödja sina befintliga bolag. Eftersom SVCA:s medlemmar är professionella ägare, har de stor erfarenhet att hantera de utmaningar som kan komma av kriser exempelvis finansiering, likviditet och processer för att kunna ställa om verksamheten.

– Det handlar om att säkra upp att bolagen kommer ur krisen och hitta nya vägar framåt till följd av de ändrade förutsättningarna. Vidare har private equity-fonder som ägare lång erfarenhet av att arbeta med hållbarhet och bidrar därmed till väl utvecklade processer och rutiner i bolagen, vilket också möjliggör en snabb omställning till samhällsnyttiga tjänster.

Vilka nya former av stöd har blivit aktuella under krisen?
– Det blir ännu viktigare med konkurrenskraftiga, långsiktiga och förutsägbara spelregler för att Sverige ska vara fortsatt attraktivt att investera i. Alla länder kommer att behöva mer smart kapital efter krisen.

– Myndigheterna behöver säkerställa detta och får inte ändra regler retroaktivt. Det är viktigare än någonsin att internationella institutionella investerare känner sig trygga med att investera i Sverige.

Hur bidrar PE-branschen till samhället?
– Det finns många exempel på hur private equity, venture capital och portföljbolagen bidrar till samhället i krisen genom att exempelvis dela data och information, ställa om för produktion av skyddsutrustning eller bidra till forskning och testning kring covid-19.

– Några exempel bland många: Greenfood ägt av Nordic Capital Fund VIII ställer om matproduktion till produktion av 15 000 skyddsvisir per dag till hälsovården. Greenfood levererar även gratis hälsosam mat och frukt till nya fältsjukhuset i Älvsjö.

– Food4Heroes – Trustly, Nordnet och private equity-fonderna Nordic Capital och Priveq har bidragit till att donera pengar för mat till sjukvården från restauranger.

– Creandum och EQT Ventures taxitjänst Bolt har börjat skjutsa vårdpersonal fram och tillbaka från jobbet. Kostnaderna för varje resa inom denna tidsram täcks av Creandum, EQT Ventures och Bolt för att stötta lokal vårdpersonal på några av regionens större sjukhus. Initiativet startade i början av april, och hittills har närmare 800 resor gjorts.

Har ni som förening samordnat någon insats?
– Vi jobbar oförtrutet med att arbeta för långsiktiga konkurrenskraftiga och förutsägbara spelregler genom att svara på remisser och delta i referensgrupper. Vi har nyligen besvarat en remiss på skatteområdet och deltagit i referensgrupper gällande ändringar i finansmarknadsreglering för att förbättra kapitalförsörjningen till följd  av coronakrisen.

Vad händer med startupbolagen?
– Entreprenörer och startups som befinner sig i tidiga skeden drabbas hårt. Nystartade bolag med små eller inga intäkter och inget uppbyggt kapital får problem med finansiering och likviditet. Mötesplatser och nätverksträffar ligger i stor utsträckning nere både i Sverige och internationellt vilket försvårar introduktion till investerare.

– Internationella venture-fonder kan ju inte resa till Sverige för att delta i nätverksträffar med entreprenörer. Det är därför bra att offentliga aktörer såsom Almi Invest och Industrifonden finns som kan gå in och stötta ekosystemet.

– Det är dock värt att påpeka att venture capital-marknaden i Europa har mognat de senaste tio åren, ekosystemet har en stark bas och är vant vid att hantera omställningar och snabba kast, därför finns bra förutsättningar för omställning. Entreprenörer med starka, innovativa och genomtänkta affärsplaner kan fortfarande räkna med investeringar från venture capital-fonder.

Vilka åtgärder skulle ni vilja se för att hjälpa start-ups under krisen?
– Det utökade uppdrag Almi Invest har fått är bra. Efterfrågan på riskkapital i tidiga skeden är stor till följd av coronakrisen och från och med 1 maj har Almi Invests mandat utökats till att kunna ta en större andel av investeringar, upp till 70 procent i de fall då delar av det privata affärsängelkapitalet drar sig tillbaka.

Vad händer med fondresningen?
– Det har och kommer alltid att vara svårare för team som reser en fond för första gången eftersom de då är oprövade kort för investerarna utan track record. Det blir mer komplicerat och svårare under pandemin då fysiska introduktionsmöten och resor försvåras.

– För team som har rest många fonder och har presterat bra är läget förmodligen inte fullt lika allvarligt, eftersom vi fortfarande befinner oss i en lågräntemiljö och de institutionella investerarna behöver avkastning på pensions- och försäkringskapitalet.

– Det blir än viktigare att Sverige framstår som ett tryggt land att investera i för utländska institutionella investerare och att vi har förutsägbara och konkurrenskraftiga spelregler.

Har ni någon prognos för 2020 / 2021?
– Fondresningen blir sannolikt lite lägre. Det blir sannolikt färre nya team som reser fonder och det tar längre tid att resa fonder. 2019 var ett mycket starkt år så sannolikt blir aktiviteten 2020 lägre.

– Hur mycket värderingarna kommer att påverkas på sikt återstår att se.  Många institutionella investerare kommer dock att fortsätta att investera och behöver avkastning i ett fortsatt lågränteläge vilket private equity- och venture capital-fonder har levererat.

Platsannonser

Logga in