Aberdeen Standard Investments förvaltare Lina Alvemyr, Alfred Bergs förvaltare Ulf Torell och Lannebo Fonders vd Martin Öqvist.
Aberdeen Standard Investments förvaltare Lina Alvemyr, Alfred Bergs förvaltare Ulf Torell och Lannebo Fonders vd Martin Öqvist.
Panel

"Fler strukturaffärer att vänta"

Fredagspanelen, bestående av Aberdeen Standard Investments Lina Alvemyr, Alfred Bergs Ulf Torell och Lannebo Fonders Martin Öqvist, är överens om att vi kan vänta oss fler strukturaffärer i fondmarknaden likt East Capitals förvärv av Insiderfonder inom den närmsta tiden. "De kriterier PPM satt upp kräver viss volym som mindre kapitalförvaltare har svårt att nå upp till", säger Ulf Torell.

Uppdaterad 2019-01-18
Publicerad 2019-01-18

Lina Alvemur, Aberdeen Standard Investments

Hur är din inställning till de regler som infördes för fondtorget?
– Vi välkomnar de här förändringarna då vi ser det som ett sätt att öka kvalitén på fondutbudet och det är positivt att ESG lyfts fram. Vidare tycker vi att det är bra att man ökar konsumentskyddet genom att ställa krav på de aktörer och produkter som finns tillgängliga på fondtorget. Självklart blir en negativ konsekvens att mindre aktörer straffas av de nya reglerna men vi tror fortfarande att det finns tillräckligt stort utbud av fonder att kunderna kan få riskspridning.

Hur har dessa påverkat er?
– Vi har inte påverkats nämnvärt av de nya reglerna men det ger oss ett tillfälle att se över vårt eget utbud av fonder på fondtorget.

Hur viktig är fondtorget för fondbolagens existens?
– För Aberdeen Standard Investments är den svenska marknaden viktig och fondtorget är en av de plattformar vi arbetar med i Sverige. Vi är stolta över att vara en del av fondtorget och att ha en bredd av produkter representerade där. 

Insiderfonder såldes nyss till East Capital, kan man vänta sig fler strukturaffärer?
– Kraven på kapitalförvaltare har successivt ökat de senaste åren, vilket gör att större massa krävs för att leva upp till de nya reglerna.  Vidare ser vi ett ökat intresse i marknaden för att samla sina investeringar hos ett fåtal förvaltare. Dessa faktorer gör att vi ser en generell konsolidering i marknaden som vi tror kommer att fortsätta.
 

Ulf Torell, förvaltare på Alfred Berg

Hur är din inställning till de regler som infördes för fondtorget?
– Jag tycker en viss förändring är motiverad, men borde inte fokuset ligga mer på pedagogik kring fondplaceringar än kraftig nedskärning av fondutbudet baserat på företrädesvis fondvolym? Det är ju inte låg fondvolym som gör fonden farlig för pensionssparare. För många sparare, som har fonder som nu avvecklas, blir det initialt väldigt rörigt, då alternativet för flera av fonderna som avvecklas blir Såfan Aktiefond eller Såfan Räntefond. Såfan-fonderna har i de flesta fall inte den placeringsinriktning, som den fond eller de fonder, som faller bort har. Och en del sparare har nog inte förståelse för fondbytets konsekvenser i termer av ändrad risk- och avkastningsprofil.

Hur har dessa påverkat er?
– Generellt sett gynnas alla större aktörer på bekostnad av de mindre aktörerna. Alfred Berg är en mindre aktör i Sverige.

Hur viktig är fondtorget för fondbolagens existens?
– Det är viktigt som en marknad där både fonden och fondbolaget kan exponera sig gentemot en stor andel sparare. Betydelsen av fondtorget är större för mindre aktörer, då dessa saknar den naturliga distributionskraft som större aktörer som banker och försäkringsbolag har via sina kontor för privatpersoner.

Insiderfonder såldes nyss till East Capital, kan man vänta sig fler strukturaffärer?
– Ja det tror jag. De kriterier PPM satt upp kräver viss volym som mindre kapitalförvaltare har svårt att nå upp till. Genom att sälja/köpa kan fondvolymen ökad såpass att en del kan komma in på PPMs fondtorg
 

Martin Öqvist, vd Lannebo Fonder

Hur är din inställning till de regler som infördes för fondtorget?
– Vi välkomnar en uppstädning i utbudet. Reglerna behövde skärpas eftersom vissa aktörer på ett flagrant sätt utnyttjat systemet. Reglerna måste göra möjligt för Pensionsmyndigheten att lättare granska och ta bort fondbolag som missköter sig. 29-punktersprogrammet var en bra kompromiss för sparare och fondbolagen, även om det innebär att innovationen försämras genom att nya fonder inte ska få komma pensionsspararna till del som exempelvis vår fond Lannebo Europa Småbolag som startades i slutet av 2016.

Hur har dessa påverkat er?
– Begränsat. Vi har två fonder som inte får vara med. Dels vår nysatsning Lannebo Europa Småbolag med ca 240 mkr och 5 200 sparare på fondtorget som inte uppfyller kravet på tre års avkastningshistorik samt vår fondandelsfond Lannebo Komplett som har för liten fondförmögenhet.

Hur viktig är fondtorget för fondbolagens existens?
– Till att börja med är det viktigt att påminna sig om att fondtorget har varit fantastiskt bra för de allra flesta pensionssparare – i genomsnitt har det gett en värdeutveckling på 7,1 procent per år jämfört med 3 procent för inkomstpensionen. Fondtorget har bidragit till högre pensioner samtidigt som det även gett pensionsspararna en stor valfrihet.
– Med detta sagt är det naturligtvis så att fondtorget är viktigt även för fondbolagen och utvecklingen för svensk fondmarknad. De regler som infördes för fondtorget i steg 1 har varit den största drivkraften för strukturaffärer när det gäller fonder under förra året där en del mindre fondbolag och de som byggt för stor del av sin affär kring fondtorget försvann.
– I nästa steg befarar jag att de medelstora fondbolagen kommer att drabbas väsentligt. Kanske inte så att de försvinner helt, men en viktig plattform för att nå många sparare och uppnå skalfördelar försvinner. Jag är också rädd för långtgående effekter för branschen i allmänhet om steg 2 innebär att det blir frågan om stora indexmandat med större andel global inriktning. Jag befarar att äkta aktiv förvaltning inte kommer att ges något utrymme i steg 2, vilket innebär att avkastningen och pensionerna kommer bli sämre. Kapitalförsörjningen i Sverige kommer också att påverkas. I grunden innebär kapitalallokering att kapital allokeras till de företag som bäst behöver det och inte till de högst värderade bolagen. Synen på att svenskarna är ”home biased” kommer också innebära att investeringarna sker i andra länder än Sverige.

Insiderfonder såldes nyss till East Capital, kan man vänta sig fler strukturaffärer?
– Den främsta drivkraften för konsolidering har varit Finansinspektionens ingripande och Pensionsmyndighetens förändrade regler. Men många andra strukturaffärer har nog inte blivit av på grund av stigande börser. Om utsikterna är volatila eller fallande börser, försämrad lönsamhet som följd, ökad reglering och med riskerna för vad steg 2 kan innebära, så förväntar jag mig fler strukturaffärer under de närmaste två åren.

Platsannonser

Nyheter