Bank

"Fler kunder får upp ögonen för Skandia"

UPPDATERAD Skandiabanken, med vd Johanna Cerwall, vänder till rörelsevinst under det första kvartalet då banken vann betydande marknadsandelar inom bolån och ökade volymerna även inom sparande.

Uppdaterad 2019-04-18
Publicerad 2019-04-18

Varför har Skandiabanken vunnit betydande marknadsandelar inom bolån under det första kvartalet? Finns det koppling till att ni inte höjde era räntor efter Riksbankens höjning i december, i så fall hur starkt är det sambandet?

– Det är svårt att avgöra hur stort sambandet är, men jag kan konstatera att Skandiabanken var en av få aktörer som valde att inte höja bolåneräntan i samband med Riksbankens repohöjning i december, vilket har stärkt vårt erbjudande i förhållande till våra konkurrenter. Vi bedömer att vi har idag ett mycket bra och transparent bolåneerbjudande, vilket gör att fler kunder får upp ögonen för Skandia och våra bolån. Under det första kvartalet ökade vår bolånestock med hela 3 miljarder kronor, säger bankens vd Johanna Cerwall i skriftlig kommentar till Realtid.

Intäkterna sjönk svagt under första kvartalet jämfört med första kvartalet förra året, trots ökade volymer inom bolån och sparande, varför? 

– En av orsakerna är bland annat lägre intäkter från fond- och kortaffären för vår del.
Rörelsevinsten uppgick till 22 miljoner kronor under det första kvartalet jämfört med en förlust om 13 miljoner kronor under motsvarande period förra året.

Intäkterna minskade dock till 225 miljoner kronor under första kvartalet i år från 231 mlljoner under första kvartalet i fjol.

I ett pressmeddelande tidigare på torsdagen skriver Johanna Cervall att banken under förra året skapade förutsättningar för god tillväxt och förbättrad lönsamhet.

"De investeringar vi gjorde har medfört att vi nu är bättre positionerade för att möta kundernas förväntningar. Skandiabankens tillväxt sker med god kreditkvalitet, kreditförlusterna är fortsatt låga och kapitaliseringen är stark. Vi ser därför goda möjligheter till att fortsätta växa."

Platsannonser