Juridik

Fler abonnemangskunder ökar Karnovs tillväxt

Informationsföretaget Karnov Group ökade sin tillväxt under andra kvartalet, vilket beror på ökade intäkter för onlinetjänster och fler abonnemangskunder. 

Publicerad 2019-08-29

Karnov Group, som tillhandahåller information inom juridik, revision och skatt och som noterades på Nasdaq i våras rapporterar en ökad nettoomsättning på 4 procent under andra kvartalet 2019 jämfört med samma period i fjol. Sammanlagt uppgick nettoomsättningen till 173 miljoner kronor (167).

Det framgår av bolagets kvartalsrapport som avser perioden april till juni 2019. 

Den justerade EBITAn ökade med 8,8 procent  till 60 (55) miljoner kronor och den justerade EBITA-marginalen förbättrades med 1,4 procentenheter till 34,7 procent (33,3). EBITA minskade med 15 miljoner kronor till 30 (45) miljoner kronor och EBITA-marginalen till 17,6 procent (27,0 procent) på grund av 19 miljoner kronor högre kostnader för jämförelsestörande poster. Rörelseresultatet (EBIT) sjönk till -1 (14) miljoner kronor.

Resultatet per aktie uppgick till -0,45 (-0,18) kronor.

– Tillväxten i kvartalet kom från marknaden för onlinetjänster, högre värde i våra abonnemangserbjudanden och fler abonnemangskunder. Detta beror i sin tur på vår strategi som är att investera långsiktigt i onlinemarknaden och i mer och bättre innehåll i våra produkter, både för befintliga kunder och för att kunna rekrytera nya användare, säger vd Flemming Breinholt i kvartalsrapporten. 

Netto­omsättningen fortsatte sin tillväxt med en organisk tillväxt på 3 procent.  Det andra kvartalet är normalt det kvartal som har den lägsta andelen offlineförsäljning, står det rapporten. Detta beror både på universitetens och andra skolors sommarferier och på att kvartalet har färre arbetsdagar. Onlineverksamheten är däremot stabil med en stadig tillväxt.

Under kvartalet har Karnov satsat på att färdigställa utvecklingen av  den nya gemensamma plattformen Juno för Norstedts Juridik och Karnov.

 – Sammanfattningsvis blev det ett kvartal med stadig tillväxt och förbättrade marginaler i linje med våra förväntningar, säger Flemming Breinholt.

Platsannonser