Börs

Fjärde AP-fonden säljer i Oscar Properties

Fjärde AP-fonden flaggar för försäljning i fastighetsbolaget Oscar Properties. En successiv försäljning har pågått under året.

Uppdaterad 2016-11-24
Publicerad 2016-11-24

Fjärde AP-fonden sålde 16.250 aktier i Oscar Properties i går, onsdagen den 23 november och äger nu mindre än 5 procent i bolaget, närmare bestämt 4,69 procent av röster och kapital. Totalt 1.399.305 aktier.

Slutkursen i går låg på 85 kronor per aktie. Aktien gick upp med 7,25 procent under dagen.

Dagen innan försäljningen publicerade Oscar Properties utsikter för 2017, där bolaget bekräftar de finansiella målen om en marginal om minst 15  procent i projekten, effektivt kapitalutnyttjande och riskminimering samt en soliditet om 30 procent.

– Vi bedömer att rörelseresultatet före värdeförändringar förvaltningsfastigheter 2017 bör uppgå till minst 500mkr, säger Oscar Engelbert, VD för Oscar Properties.  

Största ägare i bolaget, per den 31 december 2015, är Oscar Engelbert med 55,87 procent av innehaet och 58,01 procent av rösterna. Näststörsta ägare är Staffan Persson med familj som äger 8,90 procent av innehavet och 9,20 procent av rösterna. Sedan årsskiftet har Fjärde AP-fonden sålt av en del aktier då innehavet vid årsskiftet uppgick till 6,95 procent och rösterna till 7,11 procent.

Platsannonser