Finans

Fjärde AP-fonden: Därför väljer vi att sälja Oriflame

Fjärde AP-fondens Tobias Fransson avfärdar den kritik som handlar om att fonden alltför lättvindigt accepterat familjen af Jochnichs bud på Oriflame.

Publicerad 2019-06-25

Realtid rapporterade igår om att riskkapitalbolaget Stone Forest Capital, även mindre delägare i Orliflame, riktat tuff kritik mot Fjärde AP-fonden.

– Förlorarna blir det svenska pensionärerna, sa Stone Forest Capitals investeringsdirektör Brad Lindenbaum.

Han var även mycket kritisk till att AP4 följer kommitténs rekommendation;

– Fonden har bara rakt av följt kommitténs rekommendationer, de borde ha följt sina grundvärderingar och tagit reda på kundernas intressen. Jag gissar att fonden är underbemannad och att de därför har valt att följa kommitténs rekommendationer.

Tobias Fransson, chef för strategi och hållbarhet på Fjärde AP-fonden svarar på kritiken:

– Att vara en långsiktig investerare innebär inte nödvändigtvis att det rätta alltid är att sitta kvar i båten. I varje investering gör vi ständigt bedömningar om förväntad avkastning och risknivå samt vilka investeringsalternativ som finns, i syfte att hela tiden skapa långsiktigt bästa avkastning åt pensionärerna säger han i en intervju med Dagens Industri.

– Budet på Oriflame är ur ett flertal perspektiv komplicerat att ta ställning till – på kort och lång sikt, absolut värde och relativt värde och vad den egentliga risknivån är i bolaget jämfört med för ett år sedan då kursen var nästan dubbelt så hög. Oriflame är ett bolag för vilket aktiekursen i betydande grad varierat över tiden, och det är inte alltid helt enkelt att bedöma vilken nivå som är motiverad givet risken i bolaget.

– Vi bedömer den långsiktiga potentialen i relation till den osäkerhet och betydande utmaningar som bolaget står inför och vi noterar att fastän vi tror på bolaget har aktiemarknaden generellt varit skeptisk.

– Vi har också att ta ställning till alternativa investeringsmöjligheter som vi kan gå in i. Avkastningspotential och risknivå för dessa jämför vi med alternativen vad gäller Oriflame och har då gjort bedömningen att acceptera budet är det bästa för svenska pensionärer, säger Tobias Fransson i Dagens Industri.

På torsdag morgon väntas ett besked om utfallet på budgivningen på Oriflame.

Platsannonser