Annons

Annons

first-north-krav.jpg

Ny, mjukare kravlista för bolag på First North.  Bild: Montage Nasdaq/TeroVesalainen/Pixabay
Ny, mjukare kravlista för bolag på First North. Bild: Montage Nasdaq/TeroVesalainen/Pixabay

First North får mjukare regelkrav

Nasdaq mjukar i höst upp kraven för bolag som är noterade på First North, bland annat mindre heltäckande prospekt vid emissioner och listbyten, skriver Dagens Industri.

Från och med den 1 september kommer First North att få status som SME Growth Market, en klassning som godkänns av EU.

Konkret innebär förändringen att vissa regulatoriska krav mjukas upp.

"Bland annat sänks kraven på att lagra insiderinformation, men kanske viktigast är att prospekt vid emissioner och listbyten inte behöver vara så heltäckande som i dag”, skriver tidningen. 

Annons

Annons

Adam Kostyal, europeisk noteringschef på Nasdaq, beskriver två huvudanledningar bakom den beviljade ansökan:

– Den ena är att säkerställa att de som redan är på First North får en bättre marknadsplats, de får bättre möjligheter att anskaffa kapital, de får bättre förhållanden att agera i den publika miljön. Det andra är att säkerställa att vi placerar First North i en internationell kontext. Både för att bolagen ska kunna attrahera internationellt kapital, men också attrahera internationella bolag, säger han till tidningen. 

Enligt Adam Kostyal har man på central EU-nivå konstaterat att nya omfattande regelverk kan vara en börda för mindre och medelstora bolag.

– EU har sett över regelverket och justerat en del punkter som skapar onödig komplexitet i marknaden som är kostsam och ineffektiv. Vi vill att First North ska ge bolag samma möjligheter som andra europeiska marknadsplatser, det betyder inte att vi har sänkt kraven, säger Adam Kostyal.

Adam Kostyal är inte orolig att viktiga faktorer inte kommer med i prospekt: 

– Vi lägger fortfarande fokus på kvalitet, en global utmaning är att det har blivit så mycket legala och regulatoriska krav som driver kostnader, säger han till Dagens Industri. 

Finansinspektionen godkände ändringen den 26 juni.

 

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Bildspel Finansdagen – Fullsatt Grand Hôtel om hållbar finans

Göran Persson, styrelseordförande Swedbank. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
”Den ekonomiska hållbarheten hänger ihop med den sociala och miljömässiga hållbarheten”, sa Göran Persson från scen, som i vanlig ordning talade fritt utan manus. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansdagen – mingel. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Marie Baumgarts, hållbarhetschef SEB. Stefan Sigemo/PWC.
SEB:s hållbarhetschef Marie Baumgarts varnar i sin dragning för att finansbranschen inte till fullo har ”prisat in” klimatets framtida utmaningar och kostnader. Av den anledningen kan finansbranschen ha en mycket stor klimatskuld, som långt ifrån alla i finansbranschen förstår eller tar hänsyn till. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Spontana möten under Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Spontana möten under Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Angelica Berg, hållbarhetschef, PWC. Stefan Sigemo/PWC.
PWC:s hållbarhetschef Angelica Berg konstaterar från scen att hållbarhet tidigare har setts som en kostnad och motpol till lönsamhet, vilket inte alls stämmer idag.
Mer mingel på Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Mer mingel på Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
På den amerikanska marknaden är AI en självklar del av beslutsstödet. I Sverige däremot är det bara 40 procent av storbankerna som implementerar AI just nu. Siffran är låg och tempot måste upp, anser Maria Mähl, Nordenchef på specialistföretaget Arabesque
På den amerikanska marknaden är AI en självklar del av beslutsstödet. I Sverige däremot är det bara 40 procent av storbankerna som implementerar AI just nu. Siffran är låg och tempot måste upp, anser Maria Mähl, Nordenchef på specialistföretaget Arabesque. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
En gång i tiden var hållbarhet en kostnad, sedan blev det compliance, men nu ska hållbarhet skapa värde. Det passar Alecta bra, berättade Alectas vd Magnus Billing från scenen och fortsatte: ”Nyckeln till hållbara investeringar är långsiktighet och transp
En gång i tiden var hållbarhet en kostnad, sedan blev det compliance, men nu ska hållbarhet skapa värde. Det passar Alecta bra, berättade Alectas vd Magnus Billing från scenen och fortsatte: ”Nyckeln till hållbara investeringar är långsiktighet och transparens. Och givet hur vårt kassaflöde ser ut – i ett företag där den sista pensionsutbetalningen nu är planerad till 2080-talet – blir det ingen konflikt i att maximera avkastningen och samtidigt vara hållbara.” Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansdagen anordnades i år för 17:e gången. Arrangör: PWC. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansdagen anordnades i år för 17:e gången. Arrangör: PWC. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen konstaterade att marknadsekonomin – trots 100 år av ökat välstånd - misslyckats i just hållbarhetsarbetet. ”På så sätt kan man säga att marknadsekonomin är en bra tjänare men dålig herre, som inte förmått h
Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen konstaterade att marknadsekonomin – trots 100 år av ökat välstånd - misslyckats i just hållbarhetsarbetet. ”På så sätt kan man säga att marknadsekonomin är en bra tjänare men dålig herre, som inte förmått hantera utmaningar med koppling till hållbarhet. I företagens arbete är tidshorisonten typiskt sett för kort, medvetenheten om de negativa effekterna för dålig och informationsunderläget för stort.” Foto: Stefan Sigemo/PWC.

Annons