Annons

Annons

first-north-krav.jpg

Ny, mjukare kravlista för bolag på First North.  Bild: Montage Nasdaq/TeroVesalainen/Pixabay
Ny, mjukare kravlista för bolag på First North. Bild: Montage Nasdaq/TeroVesalainen/Pixabay

First North får mjukare regelkrav

Nasdaq mjukar i höst upp kraven för bolag som är noterade på First North, bland annat mindre heltäckande prospekt vid emissioner och listbyten, skriver Dagens Industri.

Från och med den 1 september kommer First North att få status som SME Growth Market, en klassning som godkänns av EU.

Konkret innebär förändringen att vissa regulatoriska krav mjukas upp.

"Bland annat sänks kraven på att lagra insiderinformation, men kanske viktigast är att prospekt vid emissioner och listbyten inte behöver vara så heltäckande som i dag”, skriver tidningen. 

Annons

Annons

Adam Kostyal, europeisk noteringschef på Nasdaq, beskriver två huvudanledningar bakom den beviljade ansökan:

– Den ena är att säkerställa att de som redan är på First North får en bättre marknadsplats, de får bättre möjligheter att anskaffa kapital, de får bättre förhållanden att agera i den publika miljön. Det andra är att säkerställa att vi placerar First North i en internationell kontext. Både för att bolagen ska kunna attrahera internationellt kapital, men också attrahera internationella bolag, säger han till tidningen. 

Enligt Adam Kostyal har man på central EU-nivå konstaterat att nya omfattande regelverk kan vara en börda för mindre och medelstora bolag.

– EU har sett över regelverket och justerat en del punkter som skapar onödig komplexitet i marknaden som är kostsam och ineffektiv. Vi vill att First North ska ge bolag samma möjligheter som andra europeiska marknadsplatser, det betyder inte att vi har sänkt kraven, säger Adam Kostyal.

Adam Kostyal är inte orolig att viktiga faktorer inte kommer med i prospekt: 

– Vi lägger fortfarande fokus på kvalitet, en global utmaning är att det har blivit så mycket legala och regulatoriska krav som driver kostnader, säger han till Dagens Industri. 

Finansinspektionen godkände ändringen den 26 juni.

 

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons