"Vår teknologi har potential att förändra branschen i grunden," säger Ulf Svensson, vd Limina.

Fintech-startup tar in 15 Mkr

Fintechbolaget Limina som utvecklat marknadens första molnbaserade affärssystem för kapitalförvaltare tar in 15 miljoner i en finansieringsrunda.

Publicerad 2020-01-29

Almi Invest och STOAF III SciTech investerar i ett första steg 3 miljoner kronor vardera. I finansieringsrundan på totalt 15 miljoner deltar bland annat även Vidici samt Justin Wheatley – miljardbolagsgrundaren till StatPro.

Stockholmsbolaget Limina har utvecklat ett Investment Management Solution (IMS) som täcker orderläggning, portföljhantering, regelefterlevnad samt beslutsstöd i realtid. Bolaget vänder sig till en global mångmiljardmarknad under snabb förändring.

– Liminas system har en framtidssäkrad arkitektur och imponerande prestanda för en marknad där förändring drivs på av ständigt nya krav och regelverk som kräver bättre systemstöd, säger Marcus Boijemyr, Fund Manager på Almi Invest i en skriftlig kommentar.

Många andra branscher har redan gjort omställningen till olika typer av SaaS-lösningar, men inom kapitalförvaltning sitter man ofta kvar med kombinationer av lokala system och hemmasnickrade lösningar, där det är utmanande att följa nya regelverk.

– Det finns stora möjligheter att nu accelerera både försäljning och vidareutveckling av funktionalitet inom Limina där vi ser att bolaget har potential att nå en världsledande position, säger Per Anders Wärn, vd på STOAF III SciTech.

En viktig konkurrensfördel i Liminas erbjudande är att det från början är byggt modulärt med moderna API:er, helt i molnet och kräver därmed ingen lokal installation. Det är det enda webbaserade systemet och kan uppdateras i takt med kundernas behov. 

– Med starka investerare och ett team med djup kompetens från branschen expanderar vi nu initialt på den nordiska marknaden och i London. Vår teknologi har potential att förändra branschen i grunden, säger Ulf Svensson, vd Limina.

Platsannonser