FinansNyhet

”Fintech Hub är på obestånd”

Matthew Argent grundade konkursade Fintech Hub som enligt bouppteckningen har skulder på 7,8 miljoner kronor, men bara 17 kronor i tillgångar. Foto: Press
Publicerad

Startup-hubben Fintech Hub i centrala Stockholm som hyst 320 startups försattes nyligen i konkurs. Erik Hellström vid Ackordcentralen har utsetts till konkursförvaltare. ”Bolaget är på obestånd”, bekräftar han för Realtid.

David Gustavsson

Realtid.se avslöjade i slutet av maj att bolaget bakom startup-hubben Fintech Hub i Stockholms city hade försatts i tvångslikvidation av Bolagsverket. Anledningen var att styrelsen inte var fulltalig. Hubbens grundare och helägare Matthew Argent hade varit den enda styrelsemedlemen sedan i slutet av oktober förra året. 

En kreditupplysning från UC som Realtid.se tagit del av visar att Fintech Hub dessutom har skulder hos Kronofogden på 3,5 miljoner kronor samt 11 betalningsanmärkningar. Bolagets aktiekapital uppgår bara till 50.000 kronor – och Kronofogden gjorde ett utmätningsförsök i maj.

Bolagsverket utsåg advokat Staffan Ekdahl vid Hamilton till likvidator, som den 29 maj begärde bolaget i konkurs. Kort därefter utsågs jurist Erik Hellström vid Ackordcentralen i Stockholm till konkursförvaltare. Han bekräftar nu för Realtid.se att orsaken till konkursen är att bolaget varit på obestånd.

Annons

Erik Hellström har dock ännu inte träffat Matthew Argent, som även var hubbens vd och ordförande fram till 14 maj.

Erik Hellström.
Foto: Ackordcentralen

– Jag har endast pratat med honom kort per telefon, samt haft kontakt med de tidigare anställda som sagts upp och arbetsbefriats. Naturligtvis har jag också haft kontakt med likvidatorn, säger Erik Hellström till Realtid.se.

Annons

Vad har Matthew Argent hittills gett för bild av situationen?
– Eftersom jag ännu inte lyckats få till stånd ett möte med Matthew Argent vill jag således avvakta innan jag uttalar mig i denna del.

Har du fått någon uppfattning om varför bolaget hamnat på obestånd?
– Det är för tidigt för mig att uttala mig om detta nu. Frågan kommer dock att utredas närmare.

Vad uppgår bolagets skulder till?

Annons

– Jag har tyvärr ingen exakt uppgift, då jag ännu inte kunnat omhänderta bokföringen. Min förhoppning är att jag ska kunna erhålla dessa uppgifter inom de närmsta dagarna.

Vad händer med de 320 startups som suttit på hubben?
– Såvitt jag är informerad finns inga avtal mellan eventuella medlemmar och/eller anslutna bolag och dessa har också separata hyresavtal med [hyresvärden] United Spaces. Så dessas verksamhet torde inte påverkas av konkursen.

– Jag har ännu inte kunnat bilda mig en närmare och säker uppfattning om vad bolagets verksamhet rent konkret bestått i, och således finns det i dag inte förutsättningar för fortsatt drift.

När ska konkursen vara slutförd? 
– Det finns ingen direkt deadline men handläggningen ska ske skyndsamt. Jag kan dock inte i dag uttala mig om när konkursen kan komma att avslutas.

Fintech Hub startades i apri l 2017 och sponsrades initialt ekonomiskt av främst KPMG, men också NFT Ventures. Även det kommunala PR-bolaget Invest Stockholm stöttade initiativet med sina nätverk, men inte ekonomiskt. 

– Jag vet inte varför det blivit så här. Men KPMG skulle aldrig acceptera att ett bolag hamnar i en sådan här situation. Jag tror att vi hade styrt det på ett restriktivare och konservativare sätt, sa Kenneth Sörensen på KPMG till Realtid.se den 23 maj.

Annons