Fintech-bolag har skapat bättre finansprodukter och delvis förändrat ekosystemet och konkurrenssituationen på finansmarknaden. Men de har inte omkullkastat de stora jättarna som utlovat. Foto: Pixabay
Fintech

"Fintech har inte revolutionerat finansmarknaden"

Över 8 miljarder dollar har investerats i europeiska fintech-bolag sedan 2010. Men den snabba tillväxten kan få ett abrupt slut om investerarna skräms av höga värderingar och börjar sälja av sina innehav. Den omtalade fintech-revolutionen har också uteblivit. Uppstickarna blir i regel uppköpta av eller samarbetar med traditionella finansaktörer.

Uppdaterad 2017-10-20
Publicerad 2017-10-20

Det konstateras i en ny rapport från amerikanska konsultbolaget Innovate Finance and Magister Advisor. Rapporten framhåller dock också att de nya spelarna skapat och format nya finans-innovationer samt förändrat värdekedjan.

Fintech-aktörerna har höjt kunders krav på nya tjänster. Den snabba tekniska utvecklingen har fått vanliga konsumenter att förstå att även finansbranschen kan leverera användarvänliga lösningar som tidigare främst förknippats med tech- och it-jättar såsom Apple, Goole, Faceook och Samsung.

Många fintech-bolag är i dag högt värderade och de senaste sju åren har 8 miljarder dollar investerats i sektorn bara i Europa. Men med dessa riskkapitalinvesteringar följer också höga prestations- och avkastningskrav, enligt rapporten.

Anledningen är att riskkapitalbolagen och andra finansiärer går in i den här typen av bolag i ett spekulativt syft. De spekulerar i framtida tillväxt, istället för att basera sina satsningar på historiska nyckeltal och nuvarande resultat. Men faktum är att fintech-bolagen sällan ger snabba pengar, enligt Innovate Finance and Magister Advisors undersökning.

"Det tar istället inte sällan mycket lång tid för fintech-bolag, men även insuretech-företag, att bygga en solid värdering och intäktsmodell. Det beror delvis på att den typen av företag ofta samarbetar med banker och föräkringbolag som generellt är trögrörliga institutioner med långsamma beslutsprocesser", framgår det av rapporten.

När dessa insikter når investerarna kan de känna sig tvungna att börja sälja av sina fintech-innehav snabbare än vad de hade tänkt sig från början. Och om det blir många innehavsförsäljningar på kort dit kan det skapa en negativ dominoeffekt i fintech-sektorn.

I en annan rapport undersöker World Economic Form (WEF) fintech-segmentets effekt på och konsekvenser för finansiella tjänster generellt.

Rapporten slår fast att många fintech-bolag startades med målet om att bli nya dominerande spelare i finansbranschen. Men istället har de kommit att främst samarbeta med tradtionella finansinstitutione som, i sin tur brottas, med allt mer illojala kunder och bristande innovationsförmåga.

Men förvånansvärt många kunder är ändå väldigt lokala med traditionella aktörer såsom banker och försäkringsbolag. Det är bekvämt och ibland billigare att inte byta leverantör av finansiella tjänster, konstaterar WEC. Många av de gamla finansbolagen har de senaste åren också jobbat hårt för att bättre anpassa sig till det nya finanslandskapet och utvecklar nya moderna tjänster, inte sällan tillsammans med fintech-startups.

Detta trots att uppstickarna försökta att skapa en ny infrastruktur och ett nytt finansiellt ekosystem med alternativa betalningssätt och kapitalmarknader.WEC menar att de lyckats med att förbättra infrastrukten och produkterna samt delvis förändrat konkurrenssituationen. Men de har ännu inte förändrat branschen i grunden.

De stora drakarna har fortsatt en mäktig och viktig position. Fintech-revolutionen har helt enkelt uteblivit. Fintech-aktörerna har dock skapat en grogrund för stora framtida förändringar. WEC råder därför de nya spelarna att etablera långsiktiga relationer med större investerare, istället för mer kortsiktiga affärsänglar som vill göra snabba pengar.

Rapporten identifierar även en ny trend: Väletablerade fintech-jättar har börjat köpa upp mindre aktörer. Några exempel är Paypal som förvärvat både Xoom och Braintree – och Square som köpt uppstartsbolagen Main Line Delivery, Fastbite och Caviar. Samtidigt har P2P-jätten Zopa sökt banktillstånd för att växa snabbare och kunna bygga nya produkter och göra förvärv, medan svenska Klarna fick banktillstånd redan i somras.

WEC noterar också ett växande intresse för fintech bland tradtionella finansjättar. Barclays har till exempel öppnat ett innovationscenter i London, medan BNP Paribas startat en fintech-accelerator samt ett insuretech-labb. Över 100 globala banker samarbetar i dagsläget med minst ett i fintech-bolag och allt fler investerare får också upp ögonen för den snabbväxande asiatiska fintech-marknaden.
 

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in