Annons

Annons

Finansutskottet vill ha mer åtgärder mot penningtvätt

Ambitionsnivån behöver höjas markant i arbetet mot penningtvätt och regeringen bör utreda vad som kan göras ytterligare. Det anser ett enigt finansutskott, enligt ett pressmeddelande.

 

Finansutskottet ser mycket allvarligt på de omfattande och återkommande rapporteringarna om misstänkt penningtvätt i det svenska banksystemet.

Utskottet välkomnar Finansinspektionens och de baltiska kollegornas granskning av Swedbank och ser den typen av utredningar som nödvändiga men ambitionsnivån behöver enligt finansutskottet höjas:

“Ambitionsnivån för att bekämpa penningtvätt behöver höjas markant hos ansvariga myndigheter och i näringslivet så att de problem som har förekommit inte upprepas”.

Annons

Annons

Regeringen bör, enligt finansutskottet, göra en noggrann analys av Finansinspektionens kapacitet att bedriva tillsyn, berörda myndigheters befogenheter i förhållande till bankerna och bankernas befogenheter i förhållande till sina kunder. Regeringen bör också granska ansvarsfördelningen mellan de penningtvättsbekämpande myndigheterna och även om befintlig myndighetsstruktur är funktionell.

 

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons