Ekobrott

Finansutskottet vill ha mer åtgärder mot penningtvätt

Ambitionsnivån behöver höjas markant i arbetet mot penningtvätt och regeringen bör utreda vad som kan göras ytterligare. Det anser ett enigt finansutskott, enligt ett pressmeddelande.

 

Publicerad 2019-06-14

Finansutskottet ser mycket allvarligt på de omfattande och återkommande rapporteringarna om misstänkt penningtvätt i det svenska banksystemet.

Utskottet välkomnar Finansinspektionens och de baltiska kollegornas granskning av Swedbank och ser den typen av utredningar som nödvändiga men ambitionsnivån behöver enligt finansutskottet höjas:

“Ambitionsnivån för att bekämpa penningtvätt behöver höjas markant hos ansvariga myndigheter och i näringslivet så att de problem som har förekommit inte upprepas”.

Regeringen bör, enligt finansutskottet, göra en noggrann analys av Finansinspektionens kapacitet att bedriva tillsyn, berörda myndigheters befogenheter i förhållande till bankerna och bankernas befogenheter i förhållande till sina kunder. Regeringen bör också granska ansvarsfördelningen mellan de penningtvättsbekämpande myndigheterna och även om befintlig myndighetsstruktur är funktionell.

 

Platsannonser