"I princip alla företag strävar efter att korta ledtider, exempelvis genom att gå över till ett agilt arbetssätt", säger Maria Gustavsson på PA Consulting: Foto: PA Consulting.
"I princip alla företag strävar efter att korta ledtider, exempelvis genom att gå över till ett agilt arbetssätt", säger Maria Gustavsson på PA Consulting: Foto: PA Consulting.
Konsult

”Finanssektorn befinner sig i en transformation”

PA Consulting vill stärka sitt fokus på transformation inom finanssektorn. Det ska Maria Gustavsson, som rekryteras från EY och blir ny partner på managementkonsultbyrån, bidra till. 

Uppdaterad 2019-10-07
Publicerad 2019-10-07

Maria Gustavsson blir partner på managementkonsultföretaget PA Consulting och förstärker därmed den svenska affären för transformation inom finanssektorn.

Hon anser att det pågår en transformation inom finassektorn.

– Kunderna har idag tillgång till mer information och en ökad förväntan på tillgänglighet och relevant interaktion. I princip alla företag strävar efter att korta ledtider, exempelvis genom att gå över till ett agilt arbetssätt. Sektorn står inför kostnadstryck inom vissa delar, där man samtidigt har en backlog i införandet av både compliance och affärsinitiativ, säger Maria Gustavsson.

Arbetsformer och kompetens inom sektorn behöver vidareutvecklas, menar Maria Gustavsson. Branschen behöver hantera förändringstrycket och har dessutom behov av att hantera förändingen parallellt med den löpande verksamheten. 

Maria Gustavsson kommer närmast från EY Financial Services i Sverige där hon fokuserade på kund- och strategifrågor. Under 20 år har hon framförallt arbetat i managementkonsultbranschen, dels på EY men också på Capgemini. Dessutom har hon arbetat en del i linjen med marknad, försäljning, affärsutveckling och organisationsutveckling.

– Vi ser en stark efterfrågan där vår förståelse för sektorns utmaningar kombinerat med förändringsledning är väldigt uppskattat. PA Consulting utmärker sig delvis genom att flera av våra anställda har erfarenhet även från linjeroller och genom vår modell där seniora och juniora arbetar tillsammans med kunderna i uppdragen. Vi har hittills inte haft tillräcklig kapacitet för att bredda vår kundbas eller att synliggöra hela vårt erbjudande, säger Maria Gustavsson. 

Hur vill ni stärka ert erbjudande mot den finansiella sektorn?
– Vi har starka relationer med ett flertal kunder och vi får positiv feedback på de uppdrag vi genomför. När vi nu fortsätter att växa behöver vi fler individer med kompetens inom sektorn för att kunna leverera mot ännu fler kunder. Vi har idag en bra kombination av affärs-, regulatorisk- och IT-kompetens, där vi nu dels blir fler och dels breddar med expertis inom förändrat kundbeteende.

Maria Gustavssons erfarenhet inom finanssektorn har innefattat allt från att utveckla kunderbjudanden, program för kostnadsbesparingar och regelefterlevnad till att leda större team i genomförandet av transformationsprojekt både i Sverige och internationellt.  Hon har även omfattande erfarenhet inom livförsäkring, där PA Consulting även tidigare har djup kompetens, så detta är ett område som Maria Gustavsson kommer att vidareutveckla.

Platsannonser