Finans

Finansiell rådgivare förlorar Swedsec-licens

Har bland annat förfalskat medarbetares namnteckningar.

Uppdaterad 2016-03-16
Publicerad 2016-03-16

Rådgivaren har försett ett stort antal handlingar med falska kundunderskrifter och vid några tillfällen även förfalskat medarbetares namnteckningar.

Hon har också upprepade gånger utsatt sin arbetsgivare för risk genom att inte lägga upp lån korrekt.

Förfalskningarna gäller flera olika handlingar, däribland panthandlingar, internetavtal och fullmakter och genom förfalskningarna har hon skapat ett stort antal felaktiga avtalshandlingar.

Sammanlagt har oegentligheter inträffat vid ett 30-tal olika kundengagemang under åren 2013-2015.

Rådgivaren har erkänt oegentligheterna för sin arbetsgivare. Hon har uppgett att hon inte agerat för egen vinning utan att det berott på okunskap och tidsbrist.

Swedsecs disciplinnämnd anser att överträdelserna är så allvarliga att hennes licens bör återkallas.

Platsannonser

Logga in