Per Bolund
Det nya lagförslaget kommer göra det svårare för brottslingarna att dölja sina medel, säger Per Bolund, finansmarknadsminister Foto: Regeringen
Ekobrott

Finansföretag ska snabba upp informationen till brottsutredningar

Regeringen har skickat en remiss till lagrådet som innebär att finansiella företag snabbt ska lämna ut finansiell information vid brottsmisstankar och inom ramen för en förundersökning.

Publicerad 2018-05-24

Framöver skall den finansiella informationen lämnas utan dröjsmål och i elektronisk format.

– När myndigheterna kan få informationen snabbt och elektroniskt ökar vi effektiviteten i brottsbekämpningen och gör det svårare för brottslingarna att dölja sina medel, säger finansmarknadsminister Per Bolund, i ett pressmeddelande.

Redan i dag ställs det krav på de finansiella företagen, genom de lagar som reglerar dem, att på begäran av förundersökningsledare lämna ut finansiell information, till exempel om kontohändelser och transaktioner.

Med det nya lagförslaget undviks långa väntetider och tidskrävande arbete som kan följa av att informationen lämnas ut sent och i pappersform.

– Förslaget kan läggas till listan av regeringens åtgärder för att motverka missbruk av det finansiella systemet för brottsliga ändamål. Vi har bland annat fått på plats en ny penningtvättslag, en ny lag om registrering av verkliga huvudmän samt en ny samordningsfunktion för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, säger Per Bolund.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2019.

Platsannonser

Logga in