Finans

Finanscheferna mindre optimistiska

Optimismen kring affärsläget är lägre än tidigare bland finanschefer i svenska företag till följd av att allt fler ser politiska risker. Färre finanschefer planerar för investeringar och anställningsviljan minskar.

Uppdaterad 2019-05-17
Publicerad 2019-05-17

Nu ökar oron för ekonomiska utsikter och tillväxt. Tidigare har brist på kvalificerad arbetskraft ansetts som företagens största risk.

Det visar Deloittes CFO Survey som genomförs två gånger per år och som syftar till att spegla förändringar i stämningsläget bland svenska finanschefer.

– Vi var redan i höstens undersökning oroliga för att vi var nära en konjunkturtopp och tyvärr pekar vårens undersökning på att oron är befogad. Dock ska inte tappet i optimism överdrivas då en majoritet av finanscheferna fortfarande anser att deras möjligheter är fördelaktiga, säger Karl Steiner, ekonom på SEB, i ett pressmeddelande.

Organisk tillväxt fortsätter att vara företagens främsta prioritering, i linje med senaste året. I högre grad än tidigare uppger finanscheferna fokus på kostnadsbesparingar och färre planerar för investeringar. Även antalet företagstransaktioner förutspås plana ut.

– Företagens prioriteringar ligger väl i linje med en vikande tilltro till konjunkturen. En lärdom från liknande tidigare situationer är att inte göra fel eller för stora investeringar just innan en potentiell nedgång, säger Henrik Nilsson, partner på Deloitte i pressmeddelandet.

En av undersökningens ”hot topics” visar att företagen generellt ser politiska risker, som exempelvis ökad protektionism och ökad polarisering, som sannolika att inträffa men att deras påverkan på företagen är liten. De risker som å andra sidan anses kunna ha en stor påverkan ses generell som mindre sannolika.

Framtidsoron till trots tror en stor majoritet att det egna bolaget kommer att kunna öka såväl intäkter som rörelsemarginalen.

– Vi tolkar det som att bolagen allmänt står starka i dagsläget men har svårt att bedöma i detalj hur och när en konjunkturnedgång kommer att påverka dem, säger Henrik Nilsson, partner Deloitte i pressmeddelandet.

I undersökningens andra ”hot topic” framgår att företagen på många sätt redan har förberett sig för en potentiell avmattning i den globala tillväxten. Framför allt har nödvändig finansiering säkerställts. Många av företagen planerar även att öka användningen av avancerad teknik för att effektivisera sin verksamhet samt genomföra strategiska förvärv eller avyttra underpresterande tillgångar.

 

Platsannonser

Logga in