Finans

Finanschefens nya roll

I den senaste McKinsey Global Survey rapporterar finanscheferna att deras arbetsuppgifter har förändrats. Utöver traditionell finansiell verksamhet tillkommer utvecklingsarbete inom digitalisering av kritisk affärsverksamhet och hantering av cybersäkerhet.

Uppdaterad 2017-02-02
Publicerad 2017-02-02

Dagens finanschefer ansvarar idag för mer än enbart finansiering. Mer än hälften av finanscheferna anger att företagsfunktioner inom risk, regelefterlevnad, och M & A-transaktioner rapporterar direkt till dem. 38 procent av finanscheferna ansvarar även för it-frågor. Det är även vanligt att finanschefer hanterar områden inom cyber och digitalisering.

Majoriteten av finanscheferna är väl medvetna om att deras roll är i förändring och och räknar med att justera sin roll allteftersom nya behov uppkommer. Ungefär fyra av tio finanschefer uppger att de tillbringade större delen av sin tid under det senaste året på andra arbetsuppgifter än traditionellt arbete inom finansiering. Det rör sig främst om arbete inom strategiskt ledarskap, organisatonsförändringar och verksamhetsstyrning.

Att man kan skapa värde på fler sätt än uppfyllandet av traditionella arbetsuppgifter är de flesta finanscheferna övertygade om. Endast 18 procent av finanscheferna uppger att de under det senaste året har skapat störst värde genom traditionellt arbete. Däremot anger 22 procent att de skapat mest värde inom området strategiskt ledarskap.

Avslutningsvis uppger två tredjedelar av finanscheferna att de föredrar att spendera mindre tid på traditionell finansverksamhet under nästkommande år och mer tid på strategiskt ledarskap, organisatonsförändringar, performance management, big data och trender inom teknik.

Platsannonser