PWC:s experter Angelica Berg och Viktor Lindroth upplever att det är marknadens efterfrågan på hållbara finansiella produkter som styr. Foto: PWC.v
PWC:s experter Angelica Berg och Viktor Lindroth upplever att det är marknadens efterfrågan på hållbara finansiella produkter som styr. Foto: PWC.
Finans

"Finansbranschen spelar en viktig roll för en hållbar ekonomi"

Finansbranchen har stora möjligheter att påverka ekonomin i en mer hållbar riktning. Det är PWC:s experter Angelica Berg och Viktor Lindroth överens om. "Ekonomin kräver lönsamhet, men även hållbarhet" säger de. 

Publicerad 2019-09-17

Att finansbranschen spelar en viktig roll i omställningen till en hållbarare ekonomi är Angelica Berg, senior manager Sustainability och Viktor Lindroth, Partner Financial Services på PWC, överens om.

– I omställningen till en mer hållbar ekonomi är det viktigt att finanssektorn lyckas upprätthålla lönsamheten och den ekonomiska stabiliteten samtidigt som man lyckas vara hållbar. Ekonomin kräver lönsamhet, men även hållbarhet.

En tydlig trend är att företagen nu integrerar hållbarhet i hela sin affärsmodell.

– Tidigare hade många företag ofta ett produkterbjudande som levde upp till en viss hållbarhetsnivå. Idag är det snarare så att företagen anpassar hela sitt produkt- och tjänsteutbud till den gällande hållbarhetsstandarden.

Både Angelica Berg och Viktor Lindroth upplever att det är tydligt att det är marknadens efterfrågan på hållbara finansiella produkter som styr.

– Marknaden ställer högre krav på hållbarhet även inom finansiella tjänster, vilket har att göra med en ökad medvetenhet bland både konsumenter och företag. Den nya EU-regleringen kommer också göra det lättare att särskilja mer hållbara produkter från mindre hållbara. Vi tror att det kommer få en stor påverkan på exempelvis val av fonder och pensioner framöver.

Vilka är de största fördelarna för hållbara företag?

– Att vara ett hållbart företag eller inte har tidigare varit en varumärkesfråga. Ett företag som satsar på hållbarhet idag kan inte bara nå nya målgrupper och marknader utan också öka sin lönsamhet och attrahera talanger.

Håller ni med om att hållbara företag är mer lönsamma?

– Forskning visar att det är så, men det är svårt att veta om det är redan lönsamma företag som satsar på hållbarhet eller om det går bättre ekonomiskt därför att företagen satsar på hållbarhet. Ofta är företag som prioriterar hållbarhet också mer långsiktiga och har en bättre företagsstyrning och därför blir de också mer lönsamma.

Angelica Berg och Viktor Lindroth efterfrågar ett tydligare regelverk inom hållbarhet.

– Många företag efterfrågar tydligare lagar och regler inom hållbarhet. Ett otydligt regelverk innebär mindre förutsägbarhet och större osäkerhet, vilket gör det svårt att veta vilka områden man ska satsa på och hur man ska investera. Vi tror att det nya EU regelverket kommer att innebära en ökad tydlighet och underlätta omställningen till hållbara verksamheter.

Vad har ni för tips till våra läsare som vill ta tag i den här frågan?

– Vi brukar rekommendera bolag att ta reda på vad den nya regleringen innebär för deras verksamhet. Med den analysen gjord kan man sedan fatta medvetna beslut kring vilken väg man som företag bör ta för att stå väl rustad på marknaden när regelverket väl träder i kraft.

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in