Finansbranschen ökar sina IT-investeringar stort jämfört med andra branscher, dock mindre än förra året. Det konstaterar Hans Werner på analysföretaget Radar.
Finansbranschen ökar sina IT-investeringar stort jämfört med andra branscher, dock mindre än föregående. Det konstaterar Hans Werner på analysföretaget Radar.
IT

Finansbranschen i IT-topp

Finansbranschen har de näst största ökningarna av IT-investeringarna, bara breddad av handeln. Samtidigt ökar IT-investeringarna betydligt snabbare utanför IT-budgeten, visar en ny rapport från IT-analysföretaget Radar Ecosystem Specialists.

Publicerad 2019-02-21

Förra året ökade finansbranschens IT-budget med 3 procent, mest av alla undersökta branscher i Radars färska rapport IT-Radar 2019. I år ökar den med 2,3 procent. Även om det innebär en inbromsning med 0,7 procentenheter jämfört med året före ökar IT-budgeten inom finansbranschen procentuellt sett näst mest av alla verksamhetsområden.

Handeln är den bransch som i år ökar allra mest, här stiger IT-budgeten 2,7 procent, vilket är 1,6 procentenheter mer än året före.

– IT-budgeten ökar mest i de branscher där man är mest konkurrensutsatt – bank, finans, försäkring, tillverkande industri och handeln, säger Hans Werner, vd på Radar.

Den genomsnittliga tillväxten i IT-budgeten för alla branscher i Sverige är 1,2 procent. Det är en nedgång från föregående års 1,6 procent.

Samtidigt ökar den andel av IT-investeringarna som ligger utanför CIO:ns (IT-chefens) budget. Den typen av investeringar stiger i år 4,4 procent, jämfört med föregående års 4,6 procent. Radars slutsats är att strategisk IT i snabb takt flyttas från IT-avdelningen.

– En svårighet är att man får en lite missvisande bild när man bara tittar på IT-budgeten, säger Hans Werner.

Vid sidan finns trenden med att operativ teknik konvergerar med IT. Den är extra tydlig inom tillverkande industri, men även inom bank, finans och försäkring där man har branschunika system.

– Tillverkande industri lägger tre gånger så mycket på forskning och utveckling som man lägger på IT. Om andelen av den budgeten kraftigt börjar handla om IoT, industri 4.0, blockkedja, konnektivitet med mera, då ökar marknadsmöjligheten för IT kanske med det dubbla. Det är en jättepotential. Sedan är det inte säkert att det är IT-tjänsteföretagen som får vara där och leka. Det kan istället vara teknikkonsulter som ÅF eller Prevas.

Radar konstaterar också att den förutspådda stora konsolideringen av svensk IT-marknad fortsätter. 82 procent av de största IT-bolagen i Sverige har förvärvat eller förvärvats sedan 2017.

13,2 miljarder på finans-IT

Den svenska IT-marknaden som helhet växer 2,5 procent, i stort sett oförändrat mot föregående år. Värdet är omkring 165 miljarder kronor. Mätt i absoluta tal lägger tillverkande industri klart mest pengar på sin IT-budget, följt av offentlig sektor. Av de totala svenska IT-utgifterna utgör industrin 21-22 procent. Finansbranschen står för en andel på åtta procent.

Svenska organisationers största utmaningar är
  • Att öka digitaliseringen i kärnverksamheten (42%)
  • Finna rätt samt tillräcklig nivå på IT-kompetens (29%)
  • Optimering och automatisering av verksamheten (29%)
  • Informationssäkerhet (29%)

Informationssäkerhet samt informationsklassning och uppfyllande av branschspecifika lagar och regler har tappat i prioritering jämfört med föregående år. Det avspeglar att GDPR-arbetet anses ”avslutat”.

Platsannonser

Logga in