Ingmar Rentzhog, vd och en av grundarna till Laika Consulting
PR

"Finansbranschen har blivit bättre på att kommunicera"

"Finansbranschen har blivit betydligt bättre på kommunikation jämfört med vad den var för några år sedan". Det säger Ingmar Rentzhog, vd och grundare av kommunikationsbyrån Laika Consulting, till Realtid. Han ser en tydlig trend i att byrån får in fler onoterade bolag som kunder och att intresset för gröna investeringar ökar. 

Uppdaterad 2018-01-15
Publicerad 2018-01-15

Mycket har hänt i finansbranschen under de senaste åren. Inte minst har branschen blivit betydligt bättre på att kommunicera med sina intressenter. Det menar Ingmar Rentzhog, som startade kommunikationsbyrån Laika Consulting för fjorton år sedan med syfte att förbättra finansbranschens sätt att kommunicera.

– Innan jag startade Laika Consulting arbetade jag på investmentbanken Carnegie. Det var tydligt för mig att finansbranschen var en konservativ bransch som låg många år efter andra branscher sett till hur man kommunicerade. Informationen var bristfällig, hemsidorna dåliga och kanalerna få. Eftersom kommunikationsbranschen hade en liten förståelse för hur finansbranschen fungerade på den tiden fanns det inte mycket hjälp att hämta utifrån och där såg jag en möjlighet.

Idag har Laika Consulting vuxit och sysselsätter 20 heltidsanställda med varierad bakgrund. Många har erfarenhet från den finansiella sektorn och bland medarbetarna finns förutom projektledare och IR-rådgivare både journalister och analytiker.

– Vi har en egen redaktion på fem anställda, eftersom vi producerar mycket skriven finansiell information åt våra uppdragsgivare.

Idag har finansbranschen tagit ett stort kliv framåt i hur de kommunicerar med omvärlden, menar Ingmar Rentzhog, som också ser en tydlig trend i att finansbranschen börjar intressera sig för gröna investeringar i högre utsträckning än förr.

– Det händer mycket inom hållbarhetsområdet just nu. Vi ser att det dyker upp flera nya spelare inom området och att allt fler investerare har fått upp ögonen för dem. Det är en naturlig utveckling, eftersom dit pengarna går, dit går också bolagen. Jag tror att finansbranschen kommer vara ledande i omställningen till gröna investeringar. Det har att göra med att finansbranschen räknar på långsiktig risk och det är lätt att räkna på miljökonsekvenser. Företag som inte anpassar sig till hållbara alternativ riskerar att bli utslagna och i dessa företag vågar man inte investera. Kortsiktiga finansiella nyckeltal håller på att konkurreras ut av mer långsiktiga överväganden.

Bland Laika Consultings uppdragsgivare märks även en ökning av antalet hållbarhetsbolag. Dessutom planerar kommunikationsfirman att börja samarbeta med aktören Arabesque som  har tagit fram ett AI-verktyg som kan analysera noterade bolags hållbarhetsdata, till exempel vilket företag som är bäst på att motverka korruption och vilket företag som släpper ut minst koldioxid.

– Arabesque blev imponerade av oss, eftersom vi tänker likadant som dem och vi blev imponerade av dem, eftersom de tänker likadant som oss. Vi inser båda vikten av att inkorporera hållbarhetstänket i affärsbeslut.

Vilken är er vision?

– Vår ambition är att vara den ledande rådgivaren när det kommer till att leverera mätbar effekt. Med det menar jag att vi vill skapa verklig affärsnytta.

För att uppnå detta resultat berättar Ingmar Rentzhog att man på Laika Consulting arbetar aktivt med att mäta och följa upp resultat, men också att bygga upp egna nätverk i syfte att underlätta kommunikationen mellan investerare och bolag som söker investerare.

– Till exempel har vi ett eget nyhetsbrev om investeringar, det så kallade “Investerarbrevet”, som idag har över 100.000 prenumeranter. Vi har också ett eget nätverk som heter “Feminvest” och som vänder sig till kvinnliga aktieägare. Dessutom har vi en kanal som heter “Biostock” och  som är ett analysverktyg för life science bolag.

Vilka utmaningar har era kunder?

– Den vanligaste utmaningen är att de har svårt att kommunicera med sina intressenter. Det vanliga är att de kommunicerar först när de behöver pengar, men vårt råd till dem är att de ska föra en kontinuerlig dialog, om positiva såväl som negativa nyheter. Bland noterade bolag märks en rädsla att göra fel då kurspåverkande information endast får meddelas via offentliga pressmeddelanden, men det finns ju ingenting som säger att de inte får kommunicera information utöver detta. Även behovet av att kommunicera för onoterade bolag har ökat och vårt råd till dem är att kommunicera som om de vore noterade bolag, för om de inte kommunicerar alls glöms de lätt bort. Nyhetsbrev är ofta ett enkelt sätt att nå ut.

Vad är på gång hos er just nu?

– Just nu jobbar vi intensivt med vår IT-plattform där vi i realtid kan följa hur det går för våra kunder och hur de förhåller sig till sina konkurrenter. Det är ett bra verktyg för oss för att se om våra kommunikationsinsatser ger effekt, till exempel huruvida ett pressmeddelande ger fler aktieägare, om omsättningen ökar eller om det skrivs mer om bolaget.

Vilka konsulttjänster köper ni in?

– Vi köper in revisionstjänster, främst för att sköta vår egen  bokföring. Utöver det köper vi in juristtjänster, dels för våra uppdragsgivares ändamål, men även för att kommunikationsbranschen håller på att bli allt mer reglerad. Här anlitar vi advokatbyrån Setterwalls.

Hur ser framtiden ut för Laika Consulting?

– Vi växer, men det finns inget självändamål med att bli riktigt stora. Vårt mål är att bibehålla samma goda kvalitet som vi har idag. Bland våra uppdragsgivare märks även ett större antal onoterade bolag och detta är något som jag tror kommer att öka. När onoterade bolag får in mer kapital, via bland annat crowdfunding, växer även deras behov av att kommunicera och därmed behöver de köpa in mer PR-tjänster.

Platsannonser