Finans

Finansanalytikerna önskar mer hållbarhet och fler kvinnor

Sveriges Finansanalytikers Förening, SFF, vill få en bättre integration av hållbarhet i finansanalysen och hoppas få mer kvinnor till branschen. Nye ordföranden Lars Söderfjell tycker att det är "jättemärkligt" att så få kvinnor idag visar intresse.

Uppdaterad 2019-12-06
Publicerad 2019-12-06

Lars Söderfjell är ny ordförande i SFF sedan ett par månader och har valts för en period på tre år. Prioriterat framöver är dels hållbarhet och dels att öka andelen kvinnor. 

– Vi måste få en bättre integration av hållbarhetsanalysen i den traditionella finansanalysen, säger han.

– Idag lever de här två grenarna sitt eget liv. Min absoluta övertygelse är att det går att kvanitfiera väldigt mycket av hållbarhets-nyckeltalen, som effekter på intäkter, kostnader, riskpremie och därmed kapitalkostnad. 

Han påpekar däremot att det inte är något lätt arbete och att det kommer att ta tid. 

– I och med att hållbarhetsanalysen utvecklas väldigt snabbt nu blir det inte någon rak resa dit, men jag tror att den måste göras, säger Lars Söderfjell.

– Företagen kommer att ha både kostnader och intäkter, både möjligheter och risker kopplade till utvecklingen på hållbarhetsområdet. Den som kan identifiera dem i ett tidigt skede och förstå vad innebär det här för de finansiella nyckeltalen kommer att ha ett jätteförsprång. Och då hoppas vi att svenska finansanalytiker ska vara bland de bästa på detta.

När det gäller andelen män och kvinnor som jobbar i branschen räknar Lars Söderfjell med att SFF inte kommer att kunna  göra så mycket konkret, men vill ändå “allmänt markera vårt stöd”, uppger han.

– Tittar vi på vår medlemsmatrikel har vi ungefär 70 procent killar och 30 procent tjejer. Bland de som spontanasöker om sommarjobb och så vidare är det mindre än tio procent som är kvinnor. Jag tycker det är jättemärkligt och på något sätt måste vi kunna göra den här branschen attraktivare för kvinnliga sökanden, säger Lars Söderfjell. 

Revisionsbranschen har snarare en viss övervikt på kvinnor idag, uppger han. Det är ingen skillnad på arbetsbelastning, kvalifikationer, arbetstid och så vidare utan det handlar till stor del om tradition, enligt Lars Söderfjell.

– Här finns det ett antal initiativ som har tagits bland fondkommissionärer, investmentbanker, Women in Finance och så vidare. Det kan vi vara med och stödja, vi kan på annat sätt driva det, därför det måste vara bra långsiktigt för branschen att vi får en bredare rekryteringsbas, säger Lars Söderfjell. 

Platsannonser