Annons

Annons

lf_bank.jpg

”Den svenska konjunkturen fortsätter att utvecklas väl och vi ser att bostadsmarknaden nu befinner sig i ett mer stabilt läge, vilket gynnar vår affärsmodell”, säger Sven Eggefalk vd Länsförsäkringar Bank.

Fina resultat från Länsförsäkringar Bank

Länsförsäkringar Bank hade per halvårsskiftet, ett rörelseresultat som hamnade 20 procent bättre än resultatet från samma period föregående år, 888 (737) miljoner kronor. Ökningen av rörelseresultat förklaras av att banken haft ett ökat räntenetto under halvåret.

Bankens nytillträdde vd Sven Eggefalk säger, i en kommentar till halvårsrapporten för 2018, att han tror att dagens bostadsmarknad kan gynna banken ytterligare framöver.

”Länsförsäkringar Bank fortsätter att utvecklas positivt och affärsvolymerna ökar inom samtliga segment. Tillväxten är stabil samtidigt som kreditkvaliten i utlåningsportföljen fortsätter att vara god och med mycket låga kreditförluster. Tillströmningen av nya kunder är stadig vilket är ett kvitto på att kunderna uppskattar Länsförsäkringars erbjudande, något som tydligt syns i den kontinuerligt höga kundnöjdheten. Våra marknadsandelar fortsätter att öka inom både hushållsinlåning och bostadsutlåning och vi stärker positionen som den femte största retailbanken i Sverige. Banken befinner sig i en intensiv IT-utvecklingsfas som framöver kommer ge möjligheter att skala upp utvecklingen av det digitala erbjudandet ytterligare. Den svenska konjunkturen fortsätter att utvecklas väl och vi ser att bostadsmarknaden nu befinner sig i ett mer stabilt läge, vilket gynnar vår affärsmodell med en tydlig lokal affär och närhet till kunderna tillsammans med smarta digitala lösningar.”, säger Sven Eggefalk vd Länsförsäkringar Bank, i ett pressmeddelande.

 

Annons

Annons

Resultatsiffror LF Bank

  • Rörelseresultatet ökade 20 procent till 888  (737) miljoner kronor och räntabiliteten på eget kapital uppgick till 10,3 (9,5) procent.
  • Räntenettot ökade 15 procent till 2,2 (2,0) miljarder kronor
  • Rörelseintäkterna ökade 16 procent till 1,8 (1,6) miljarder kronor
  • Rörelsekostnaderna ökade 9 procent till 874 (799) miljoner kronor
  • Kreditförlusterna uppgick netto till 49 (21) miljoner kronor vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 0,04 (0,02) procent.
  • Affärsvolymerna ökade 13 procent till 551 (486) miljarder kronor
  • Inlåningen ökade 8 procent till 104 (97) miljarder kronor.
  • Utlåningen ökade 14 procent till 276 (242) miljarder kronor.
  • Länsförsäkringar Bank har under perioden erhållit ett aktieägartillskott om 800 Mkr från moderbolaget Länsförsäkringar AB.
  • Antalet kunder med Länsförsäkringar som huvudbank ökade med 12 procent, antalet bankkort ökade med 13 procent.
Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons