Ett av Hemsös pågående projekt, äldreboende i Boden med 126 lägenheter.
Ett av Hemsös pågående projekt, äldreboende i Boden med 126 lägenheter.
Fastigheter

Fina resultat från Hemsö

Fastighetsbolaget Hemsö levererade idag sin halvårsrapport som innehåller fina resultatsiffror. Bland annat ökar förvaltningsresultatet med 14 procent till 716 miljoner kronor. Bakom förbättringen ligger framförallt ett ökat driftnetto tack vare en större fastighetsportfölj.

Uppdaterad 2018-07-13
Publicerad 2018-07-13

Periodens resultat efter skatt uppgick till 1,4 miljarder kronor (1,3 miljarder kronor) motsvarande en ökning på 8 procent jämfört med samma period föregående år. Resultatförbättringen är främst, enligt bolaget, hänförlig till ett ökat förvaltningsresultat och en lägre skattekostnad.

– Den stabila tillväxten av Hemsös verksamhet har fortsatt under andra kvartalet. Tillväxten i förvaltningsresultatet är en konsekvens av färdigställda projekt, förvärv och av lägre genomsnittsränta. Hemsö har även haft en god utveckling i identiskt bestånd för vilket driftnettot ökat med 4 procent, säger Hemsös vd Nils Styf.

 

Bolaget har en fastighetsportfölj med ett värde på 41,6 miljarder kronor (36) och består av cirka 350 samhällsfastigheter i länderna Sverige, Finland och Tyskland. Under perioden har 13 fastigheter förvärvats för 1,2 miljarder kronor (1,8) och 10 fastigheter har avyttrats för 866 miljoner kronor.

Resultatsiffror: Hemsö
  • Hyresintäkterna ökade till 1,3 miljarder kronor (1,2).
  • Förvaltningsresultatet ökade till 716 miljoner kronor (629).
  • Periodens resultat efter skatt ökade till 1,4 miljarder kronor (1,3).
  • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 41,6 miljarder kronor (36)
  • Transaktioner 13 fastigheter förvärvats för 1,2 miljarder kronor (1,8) och 10 fastigheter har avyttrats för 866 miljoner kronor (1,6 miljarder kronor)

Platsannonser