Uppsala_tingsratt.jpg

Nu har det kommit en dom från Uppsala tingsrätt i 24Money-härvan.