Sthlm_Bill_Kronqvist.jpg

HQ:s konkursförvaltare Bill Kronqvist.