rentzog.jpg

Gustaf Rentzhog, vd för Söderberg & Partners.