peterbodin534.jpg

Peter Bodin blir global CEO på Grant Thornton Foto: Grant Thornton
Peter Bodin, ny global CEO på Grant Thornton Foto: Grant Thornton