Maria-Pia_Hope_534.jpg

"Under grundkursen i EU-rätt träffade jag en skotsk juriststudent som blev och fortfarande är min man. Vi brukar säga att vårt äktenskap är en produkt av de europeiska integrationssträvandena," säger Maria-Pia Hope, managing partner på Vinge. Foto: Vinge