Johan_Andersson_534.jpg

Johan Andersson på Grant Thornton säger att det är en förtroendefråga att styrelser i ideella organisationer höjer sin finansiella kompetens.