jesperolsson08.png

"Går det att göra karriär och leva samtidigt? I så fall, hur?" Det frågar sig Jesper Olsson på Novare Novare Executive Search, som ändå tycker sig se vad det är som krävs för att uppnå en fungerande work-balance. Foto (montage): Pixabay/Novare