IntrumMoss.jpg

"Vårt nya italienska samriskbolag är under uppbyggnad och volymerna där är inte riktigt så höga som vi hade förväntat", säger Thomas Moss, ansvarig för affärsstyrning och investerarrelationer på Intrum.
"Vårt nya italienska samriskbolag är under uppbyggnad och volymerna där är inte riktigt så höga som vi hade förväntat", säger Thomas Moss, ansvarig för affärsstyrning och investerarrelationer på Intrum.