Hogsta_domstolen_Stockholm.jpg

Högsta domstolen har beviljat om anstånd till den 13 augusti för komplettering av överklagandet
Högsta domstolen har beviljat om anstånd till den 13 augusti för komplettering av överklagandet.