Helena.jpg

Helena Palmgren, vd Brummer Life Försäkringsaktiebolag. Foto: Håkan Målbäck