Goteborg.jpg

Totalt gjordes kommersiella fastighetsaffärer för 175 miljarder kronor i Sverige under 2017. 12 procent av dessa gjordes på den heta fastighetsmarknaden i Göteborg.