Fondab.jpg

Daniel Aarenstrup, vd SAVR och Mikael Tjäder, vd Fondab.
Daniel Aarenstrup, vd SAVR och Mikael Tjäder, vd Fondab.