far.png

Risker eller möjligheter i företagens hållbarhetsredovisningar? Panelen som diskuterade, från vänster: Ossian Ekdahl, Torbjörn Westman, Åse Bäckström, Eva Törning, Mattias Goldmann och moderator Maria Borelius.