ETC-bygg_534.jpg

Illustration till den ledare i ETC där Johan Ehrenberg lanserar idén om gräsrotsfinansierade hyresfastigheter producerade i ett nytt byggbolag.