emma-hamilton.png

Från vänster: styrelseordföranden Thomas Nygren, styrelseledamot Fredrik Linder och Managing Partner Emma Berglund Uväng.