Ekonomichefer_SCB_2018.png

Novare CFO
Chefer inom ekonomi, personal, marknadsföring och försäljning samt annan administration m.m. 2018. Källa: SCB