DNB534.png

"Vi ser glädjande hur allt fler bolag inom allt fler branscher vänder sig hit för kapital. Men trots det så är marknaden fortfarande just det – väldigt grön." Det skriver Nina Ahlstrand Head of Sustainable Finance DNB och Elisabeth Beskow CEO DNB Northern Europe. Foto: DNB//Jenny Kumlin